สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

สะแกวัลย์


ชื่อวิทยาศาสตร์ 
     Calycopteris floribunda Lamk.

ตระกูล                     COMBRETACEAE

ชื่อสามัญ                         –

ลักษณะทั่วไป

 ต้น       เป็นไม้พุ่มเลื้อยที่มีขนาดใหญ่ เนื้อแข็ง เถาสีน้ำตาล กิ่งอ่อนเป็นสีเขียวและมีขน ใบ        
เป็นไม้ใบเดี่ยวใบออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ ตามข้อ ใบเป็นรูปไข่ หรือรูปรี โคนใบมนปลาย
                ใบเรียวแหลม ใบสีเขียวเข้มด้านล่างใบมีขนสีน้ำตาลปนเหลืองและนุ่ม ขึ้นอยู่หนาแน่นดอก       
ออกดอกเป็นช่อกระจายอยู่ตามปลายกิ่งหรือปลายยอด ดอกมีสีเขียวอมเหลือง มีขน มีกลีบเลี้ยง
                ส่วนปลายของกลีบเลี้ยง จะแยกออกเป็น 5 กลีบ ไม่มีกลีบดอก มีเกสรตัวผู้ 10 อัน เป็นรูปรี

ฤดูกาลออกดอก 

ออกดอกเดือนมกราคมถึงมีนาคม

การปลูก

ปลูกโดยการนำเอากิ่งที่ได้จากการตอนหรือต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ดมาปลูกลงดินโดยขุดหลุมปลูก
ให้มีขนาด 1×1 ฟุต หรือมากกว่านี้เล็กน้อยรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก ประมาณ 1/4 ของหลุม
กลบดินเล็กน้อย แล้ววางกิ่งลงกลางหลุม กลบดินพอแน่น แล้วรดน้ำให้ชุ่ม ควรปลูกสะแกวัลย์ใกล้ริมรั้ว
หรืออาจจะปลูกเป็นซุ้มประตูหรือไม่ก็จะต้องทำร้านโครงไม้หรือโครงเหล็กเพื่อให้เถาของสะแกวัลย์เลื้อย
พาดไปได้

การดูแลรักษา

แสง       สะแกวัลย์เป็นไม้ที่ต้องการแสงแดดปานกลาง

น้ำ         ต้องการน้ำปานกลาง ในระยแรกปลูกควรหมั่นรดน้ำให้ดินมีความชุ่มชื้นอยู่อย่างสม่ำเสมอ
                แต่เมื่อต้นโตแล้วให้รดน้ำวันละ 2 ครั้ง ในตอนเช้าและเย็น

ดิน        เป็นไม้ที่เจริญงอกงามได้ดีในดินร่วนที่มีส่วนผสมของใบไม้ผุและดินที่มีความชุ่มชื้น

ปุ๋ย        ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ใส่บริเวณโคนต้นปีละ 2 ครั้ง หากใบไม้มีอาการ ใบเหลือง หรือใบ
                ไม่ตกก็ให้รดด้วยรูเรีย สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ติดต่อกันประมาณ 2 สัปดาห์

โรคและแมลง

ไม่มีปัญหาเรื่องโรคและแมลง รบกวน

การขยายพันธุ์ 

การขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง และการเพาะเมล็ด