สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

สายหยุด


ชื่อวิทยาศาสร์ 
      Desmos chinensis Lour.

ตระกูล                  ANNONACEAE

ชื่อสามัญ
              Desmos

ลักษณะทั่วไป

ต้น        สายหยุดเป็นไม้เถาเลื้อยกึ่งไม้ยืนต้น มีเถาใหญ่แข็งแรงสามารถเกาะเลื้อยพันต้นไม้ หรือกิ่งอื่น ๆ
                ไปได้ไกล และมักจะแตกกิ่งก้านสาขามากในบริเวณยอด และจะแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปเป็นบริเวณ
                กว้าง กิ่งอ่อนจะมีสีน้ำตาลและมีขนอ่อน ๆ ขึ้นปกคลุมโดยทั่วไป ส่วนกิ่งแก่นั้นจะมีสีดำเป็นมัน ไม่มีขน

ใบ        ใบจะออกสลับกันตามข้อต้น ใบจะเป็นใบเดี่ยว รูปขอบขนานแกมรูปหอก ปลายใบแหลมเป็ฯติ่งสั้น
                โคนใบมนหรือเว้าเล็กน้อย ใบด้านบนเรียบ ส่วนด้านล่างจะมีขน ขอบใบเรียบ ไม่มีจัก ใบสีเขียวเข้ม

ดอก      สายหยุดจะออกดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกแบบตามขอต้นโคนก้านใบ และที่ตาซึ่งติดกับลำต้นลักษณะของ
                ดอกเมื่อยังตูมอยู่จะเป็นสีเขียว และเมื่อบานจึงจะเป็นสีเหลือง ดอกจะห้อยลง ดอกมีขนาดเล็ก มีกลีบดอก
                5-6 กลีบ แบ่งเป็ฯ 2 ชั้น ๆ ละ 3 กลีบ และมีกลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบดอกจะบิดงอเช่นเดียวกันกับดอกกระ
                ดังงาไทย มีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียจำนวนมากอยู่ภายในดอก ดอกจะมีกลิ่นหอมจัดในตอนเช้าตรู่
                พอสายกลิ่นก็จะค่อย ๆ ลดความหอมลง และจะหมดกลิ่นหอมลงเมื่อใกล้เวลาเที่ยงวัน

ฤดูกาลออกดอก   

สายหยุดจะออกดอกตลอดปี

การปลุก

สายหยุดมีวิธีการปลูก โดยการนำต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ด หรือกิ่งที่ได้จากการตอนมาปลูกลงดิน
หลังปลูกประมาณ 3-4 ปี จึงจะให้ดอก

การดูแลรักษา

แสง      สายหยุดเป็นพันธุ์ไม้กลางแจ้ง มีความต้องการแสงแดดมากพอสมควร แต่ก็เจริญงอกงามได้ดีในที่ร่ม
               รำไรด้วยเช่นกัน

น้ำ         ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกสายหยุดในที่น้ำท่วมไม่ถึง หรือบริเวณที่น้ำไม่ท่วมขัง การรดน้ำควรรด
                น้ำให้ชุ่มเพียงวันละ 1 ครั้ง

ดิน        ดินที่ใช้ปลูกสายหยุดควรเป็นดินที่มีความร่วนซุยมาก น้ำม่ขัง เพราะสายหยุดเป็นไม้ที่ดูแลรักษาค่อน
                ข้างยาก เป็นไม้ที่โตช้า และการงอกรากยากเช่นกัน

ปุ๋ย        สายหยุดแรกปลูก หรือช่วงที่ต้นยังเล็กอยู่ ควรให้ปุ๋ยไนโตรเจนและปุ๋ยหมักบ้าง แต่เมื่อต้นโตแล้วก็จะ
                หมดปัญหาเรื่องปุ๋ยไป เพราะสายหยุดเป็นไม้ที่ไม่ต้องการปุ๋ยเสริมมากนัก

โรคและแมลง  

ไม่มีปัญหาเรื่องโรคและแมลง รบกวน ถึงขั้นเสียหาย

การขยายพันธุ์

การขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด และการตอนกิ่ง แต่จะนิยมการเพาะเมล็ดมากกว่าการตอนกิ่ง เนื่อง
จากสายหยุดเป็นพันธุ์ไม้ที่ตอนกิ่งงอกรากยากมาก และกิ่งตอนจะมีเปอร์เซ็นการตายสูงกว่าต้นที่ได้
จากการเพาะเมล็ด