สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

อัญชัน

ชื่อวิทยาศาสร์     ฺClitoria ternatea Linn.

ตระกูล                PAPILIONACEAE

ชื่อสามัญ             Butterfly Pea.

ลักษณะทั่วไป

ต้น       อัญชันเป็นพันธุ์ไม้เลื้อยล้มลุกขนาดเล็ก มีเถาขนาดเล็กและอ่น แต่ก้สามารถเลื้อยไปได้ไกลถึง
               20 ฟุต ลักษณะเถาจะค่อนข้างกลม สีเขียวแต่หากเถาแก็จะเป็นสีน้ำตาล ตามลำต้นจะมีขนนุ่ม ๆ
               ปกคลุมโดยทั่วไป

ใบ        ใบของอัญชัด มีลักษณะเป็นช่อ มีใบย่อยรูปไข่ 5-7 ใบ ใบเล็กและค่อนข้างบาง รูปใบเกือบจะเป็น
                ทรงกลม ออกใบรวามเป็นแผงสลับกันไปตามข้อต้น

ดอก      
ดอกอัญชันจะเป็นดอกเดี่ยว และจะออกดอกเป็นช่อตามปลายยอดช่อหนึ่งจะมีดอก 2.4 ดอกอัญชัน
                จะมีทั้งชนิดดอกราและดอกซ้อน ดอกมีหลายสี เช่น สีน้ำเงินอมม่วง สีม่วง สีฟ้า สีขาว ลักษณะของ
                ดอกคล้ายดอกถั่วมี 2 กลีบ เมื่อกลีบดอกบานอ้าออกเต็มที่จะมองเห็นลักษณะของดอกคล้ายดอกถั่ว
                มี 2 กลีบ เมื่อกลีบดอกบานอ้าออกเต็มที่ จะมองเห็นลักษณะคล้ายกาบหอย หรือปีกผีเสื้อ เมื่อดอก
                โรยก็จะติดฝัก

ฤดูกาลออกดอก

อัญชันเป็นพันธุ์ไม้ที่ออกดอกตลอดปี

การปลุก

อัญชันมีวิธีการปลูกง่ายและขึ้นง่ายไม่ต้องการดูแลรักษามากนักวิธีการปลูกโดยการนำต้นกล้า
จากการเพาะเมล็ดมาปลูกลงแปลงปลูก และบริเวณใกล้แปลงปลูกควรมีรั้ว หรือไม้ระแนงเพื่อ
ให้เถาอัญชันเลื้อยพาด หรือยึดเกาะเพื่อการทรงตัวได้

การดูแลรักษา

แสง         อัญชันเป็นไม้กลางแจ้งที่มีความต้องการแสงพอสมควร แต่ก็ไม่ถึงกับต้องการแสงจัดมาก

น้ำ           ต้องการน้ำปานกลาง การรดน้ำจะต้องไม่ถึงกับแฉะ รดน้ำแต่พอชุ่มก็พอ และควรรดน้ำวัน
                   ละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและช่วงเย็น

ดิน           อัญชันจะขึ้นได้ดีในดินร่วนปนทราย ที่มีการระบายน้ำได้ดี

ปุ๋ย           ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกผสมกับดินปลูก

โรคและแมลง

ไม่มีโรคและแมลงที่สำคัญ

การขยายพันธุ์

ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด