สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

กล้วยพัด

ชื่อสามัญ Traveller’s tree

ชื่อวิทยาศาสตร์ Ravenala madagascariensis

ตระกูล Strelitziaceae

ถิ่นกำเนิด ประเทศมาดากัสการ์


ลักษณะทั่วไป

กล้วยพัดเป็นพืชอวบน้ำที่มีลักษณะแตกต่างไปจากกล้วยธรรมดาโดยทั่ว ๆ ไป คือใบจะมีลักษณะเหมือนกับใบกล้วย
แต่จะมีความแข็งกว่ามาก แกนของใบจะแผ่ออกสองข้าง ทำให้มีลักษณะคล้ายพัดขนาดใหญ่ การเรียงตัวของก้านใบ
นั้น จะเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย แลดูสวยงามมาก ลำต้นจะเกิดเป็นต้นเดี่ยว ๆ สูงประมาณ 6-9 เมตร
แม้จะปลูกเอาไว้ต้นเดียวก็สวยงามไม่น้อย

การดูแลรักษา

แสง                         กล้วยพัดชองแสงแดดจัด ควรปลูกไว้กลางแจ้ง

น้ำ                            ให้น้ำพอประมาณอย่าให้ขังแฉะ ต้องการความชื้นสูง

ดิน                           ดินที่ปลูกควรเป็นดินที่อมความชื้นได้บ้าง

ปุ๋ย                           ควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก บริเวณโคนต้น ปีละ 2 ครั้ง

การขยายพันธ์          โดยการแยกหน่อ

โรคและแมลง           ทนทางต่อโรคและแมลงมาก