สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

ก้ามปูหลุด

ชื่อสามัญ                 : Wandering jew

ชื่อวิทยาศาสตร์       
  : Zebrina pandula.

ตระกูล             
        : COMMELINACEAE

ถิ่นกำเนิด       
            : เม็กซิโก

ลักษณะทั่วไป

ก้ามปูหลุดนี้เป็นไม้ประดับประเภทคลุมดินใบจะมีสีงดงามและแปลกตาคือใบก้ามปูจะมีสีสามสี
พาดสลับไปตามความยาวของใบ ได้แก่ สีเขียว สีเท่า และสีม่วงเหตุที่ได้ชื่อว่าก้ามปูนั้นก็เพราะว่า
ลักษณะของใบที่แตกออกมาจากลำต้นนั้นคล้ายกับก้ามปู ก้ามปูหลุดเป็นพืชอวบ น้ำขยายพันธุ์ได้ง่าย
เมื่อถูกแสงแดด สีสันจะเข้มสวยงามมาก นิยมปลูกประดับไว้ตามข้างตัวอาคารบ้านเรือนหรือจัดสวน
หย่อม รวมกับไม้ประดับชนิดอื่นๆ

การดูแลรักษา

แสง                     : ชอบแสงแดดจัด

น้ำ              
         : ควรให้น้ำในปริมาณที่น้อย แต่ให้บ่อยครั้ง

ดิน              
        : เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย

ปุ๋ย                
      : ให้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักปีละ 2 ครั้ง หรือ จะให้หลังจากการตัดแต่งทุกครั้งก็ได้

การขยายพันธุ์       
: ปักชำ

โรคและแมลง      
  : ไม่ค่อยจะพบปัญหาเรื่องโรค และแมลง