สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

ครุฑเขียวใบใหญ่

ชื่อสามัญ Dinner plate aralia

ชื่อวิทยาศาสตร์ Polysias bafouriana

ตระกูล ARALIACEAE

ถิ่นกำเนิด เขตร้อนของอัฟริกา อินเดีย และหมู่เกาะแปซิฟิค

ลักษณะทั่วไป

ครุฑเขียวใบใหญ่นี้ บางทีก็เรียกว่า ครุฑอีแปะหรือครุฑจาน ใบมีสีเขียวอมเหลือง ขอบใบหยักมีหนามสีน้ำตาลอ่อน ๆ
ที่ขอบใบ ส่วนโคนของก้านใบส่วนที่ติดกับลำต้นมีลักษณะเป็นกาบ ลำต้นมีสีเขียวอมเทา เมื่อมีอายุมากขึ้นลำต้นจะเปลี่ยน
เป็นสีน้ำตาลอ่อน ครุฑใบใหญ่นี้ เมื่อนำไปปลูกควรปลูกเป็นกอหลาย ๆ ต้น เพื่อจะได้เกิดเป็นพุ่มได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีครุฑชนิดอื่นๆ ที่เป็นที่นิยมไม่แพ้กัน ขอยกตัวอย่างเช่น ครุฑตีนกบที่เหมาะสำหรับในการจัดทำสวนหย่อมหรือทำกรอบสนามหญ้า

การดูแลรักษา

แสง                          ชอบแสง

น้ำ                             ต้องการน้ำพอประมาณ

ดิน                            เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย

ปุ๋ย                            ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักปีละ 2 ครั้ง

การขยายพันธ์           โดยการตอนหรือปักชำ

โรคและแมลง            ไม่ค่อยพบ จะมีก็แต่แมลงพวกเพลี้ยต่าง ๆ

การป้องกันกำจัด       ฉีดพ่นด้วยมาลาไธออกหรือไดอาซินอนทุก ๆ 15 วัน ตามอัตราที่ระบุไว้ในฉลากจนกว่าจะหาย