สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

ครุฑใบกุหลาบ

ชื่อสามัญ Variegated rose leaf

ชื่อวิทยาศาสตร์ Pollyscias paniculata “variegata”

ตระกูล ARALIACEAE

ถิ่นกำเนิด แถบร้อนอัฟริกา อินเดีย และหมู่เกาะแปซิฟิค


ลักษณะทั่วไป

ครุฑใบกุหลาบมีทรงพุ่มสูงประมาณ 1 – 1.5 เมตร ลำต้นมีสีน้ำตาลและมีขีดเล็ก ๆ สีเหลืองอ่อนตามลำต้น
ลำต้นเป็นข้อแตกกิ่งแขนงตามข้อของลำต้น ประกอบด้วยใบย่อย 7 ใบ ออกตรงข้ามกัน กว้างประมาณ
4-5 ซ.ม. ยาวประมาณ 6-8 ซ.ม. ใบที่อยู่ปลายจะใหญ่กว่าใบที่อยู่ถัดไป พื้นใบสีเขียวเข้มส่วนกลางใบ
จะด่างสีขาวครีม และนอกจากครุฑใบกุหลาบแล้วก็ยังมี ครุฑทอง ที่เป็นที่นิยม

การดูแลรักษา

แสง                          ชอบแสง

น้ำ                             ต้องการน้ำพอประมาณ

ดิน                            เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย

ปุ๋ย                            ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักปีละ 2 ครั้ง

การขยายพันธ์           โดยการตอนหรือปักชำ

โรคและแมลง            ไม่ค่อยพบ จะมีก็แต่แมลงพวกเพลี้ยต่าง ๆ

การป้องกันกำจัด       ฉีดพ่นด้วยมาลาไธออกหรือไดอาซินอนทุก ๆ 15 วัน ตามอัตราที่ระบุไว้ในฉลากจนกว่าจะหาย