สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

ครุฑใบเฟิร์น (ครุฑกนกหรือครุฑทอง)

ชื่อสามัญ                : Fern Leaf aralia

ชื่อวิทยาศาสตร์       
 : Polysias filicifolia

ตระกูล                
  : ARALIACEAE

ถิ่นกำเนิด              
 : เขตร้อนของอัฟริกา อินเดียและหมู่เกาะแปซิฟิค

ลักษณะทั่วไป

ครุฑชนิดนี้สูงประมาณ 2 เมตร ลำต้นมีลักษณะเป็นข้อสีน้ำตาล ก้านใบสีเขียวอ่อน มีข้อสีเหลืองอ่อนทั่วไปตามกิ่งก้าน
และลำต้น มีใบย่อย 7-11 ใบ ขอบใบเว้าลึกลงไปเกินครึ่งหรือเกือบถึงเส้นกลางใบ แต่ในต้นเดียวกันบางกิ่งก็ม่เว้าเลย
ทำให้มองดูแตกต่างกันแม้จะเป็นต้นเดียวกันก็ตาม ครุฑใบเฟิร์นมีใบสีเขียวอ่อน และถ้าได้รับแสงแดดจัดจะมีสีเหลือง
ทองสวยงามมาก

การดูแลรักษา

แสง                : ชอบแสง

น้ำ                  : 
ต้องการน้ำพอสมควร

ดิน                 :
 เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย

ปุ๋ย                 : 
ให้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักปีละประมาณ 2 ครั้ง

การขยายพันธุ์       : โดยการตอนหรือปักชำ

โรคและแมลง       : ไม่ค่อยพบโรคจะมีแต่แมลงพวกเพลี้ยต่างๆ

การป้องกันกำจัด    : ฉีดพ่นด้วยมาลาไธออนหรือไดอาซินอน ทุกๆ 15 วัน ตามอัตราที่ระบุไว้ในฉลากจนกว่าจะหาย