สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

จันทร์ผา

ชื่อสามัญ –

ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena lourieri

ตระกูล AGAVACEAE

ถิ่นกำเนิด ประเทศไทย

ลักษณะทั่วไป

จันทร์ผาเป็นไม้ประดับที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย โดยเฉพาะตามป่าเขา สูงประมาณ 5 – 7 ฟุต
ลำต้นมีความแข็งแกร่งมาก การแตกใบจะแตกออกบริเวณยอด ใบสีเขียวเข้ม เป็นรูปหอก ใบเรียว
และยาว ปลายใบแหลมใบยาวประมาณ 45-50 ซ.ม และกว้างประมาณ 4-5 ซ.ม. นิยมปลูกประดับไว้
ตามสนามหญ้าหรือใช้ตกแต่งร่วมกับสวนหิน

การดูแลรักษา

แสง                          ชอบแสงแดดมาก

น้ำ                             ให้น้ำพอประมาณและสามารถทนการขาดน้ำได้เป็นเวลานาน ๆ

ดิน                            สามารถเจริญเติบโตได้ในดินแทบทุกชนิด

ปุ๋ย                            ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักให้ปีละ 2 ครั้ง

การขยายพันธ์           โดยการปักชำ

โรคและแมลง            ทนทานต่อการทำลายของโรคและแมลงได้เป็นอย่างดี