สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

จั๋ง

ชื่อสามัญ Lady palm

ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhapis exclesa.

ตระกูล PALMAE

ถิ่นกำเนิด ไทย จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย


ลักษณะทั่วไป

จั๋งเป็นปาล์มที่มีขนาดเล็ก ลำต้นมีขนาดเท่าหัวแม่มือหรือใหญ่กว่าเล็กน้อย โดยทั่วไปมีเส้น
ผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2 นิ้ว ลำต้นเป็นกอคล้ายกอไผ่ มีความแข็งแรงมาก กอหนึ่งจะสูงประ
มาณ 3 – 5 เมตร ใบมีสีเขียวเข้มเป็นมันรูปใบพัดและมีใบย่อยแตกออกจากกันเป็นแฉกลึก
ใบ 1 ใบจะมีใบย่อยประมาณ 5 – 10 ใบ ก้านใบเล็ก มีสีเขียวและแข็งยาวประมาณ 12 นิ้ว

การดูแลรักษา

แสง                          ชอบแสงแดดมาก

น้ำ                            ต้องการน้ำพอประมาณ 

ดิน                          เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย

ปุ๋ย                           ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ปีละ 2 ครั้ง

การขยายพันธ์          โดยการเพาะเมล็ดและแยกหน่อ (การเพาะเมล็ดจะได้ต้นที่มีรูปทรงสวยงามกว่า)

โรคและแมลง           ทนทานต่อโรคและแมลงได้ดี