สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

ซองออฟจาไมก้า

ชื่อสามัญ Song of jamaica

ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena reflexa “Green”

ตระกูล LILIACEAE

ถิ่นกำเนิด ประเทศจาไมก้า

ลักษณะทั่วไป

ซองออฟจาไมก้า มีลักษณะโดยทั่วไปเหมือนกับซองออฟอินเดียจะแตกต่างกันก็เฉพาะสีของใบ
คือพื้นใบจะมีสีเขียวและส่วนด่างจะอยู่ตรงกลางสีก็ไม่เป็นสีเหลืองทองเหมือนซองออฟอินเดียว
แต่จะเป็นสีเขียวอ่อน

การดูแลรักษา

แสง                          ชอบแสงแดดจัดตลอดทั้งวัน

น้ำ                             ชอบน้ำมาก แต่ไม่ควรจะขังแฉะ

ดิน                            ชอบดินร่วนปนทราย

ปุ๋ย                            ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักให้ปีละ 2-3 ครั้ง

การขยายพันธ์           โดยการตัดชำและการตอน

โรคและแมลง            เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย

การป้องกันกำจัด       ฉีดพ่นด้วยมาลาไธออนหรือไดเมทโธเอธตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในฉลากยา