สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

ซองออฟอินเดีย

ชื่อสามัญ Song of india

ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena reflexa “varicgatum”

ตระกูล LILIACEAE

ถิ่นกำเนิด ตอนใต้ของอินเดียและศรีลังกา


ลักษณะทั่วไป

ซองออฟอินเดียเป็นพันธุ์ที่มีความสวยงามมาก ใบมีสีเขียวตรงกลางขอบใบมีสีเหลืองทอง
ใบแข็งและหนา ปลายใบแหลม เจริญเติบโตได้ช้ามากเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของใบไม
่ค่อยมีคลอโรฟิล ซองออฟอินเดียนิยมปลูกเป็นไม้ประดับกลางแจ้งและตกแต่งสวน

การดูแลรักษา

แสง                          ชอบแสงแดดจัดตลอดทั้งวัน

น้ำ                             ชอบน้ำมาก แต่ไม่ควรจะขังแฉะ

ดิน                             ชอบดินร่วนปนทราย

ปุ๋ย                            ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักให้ปีละ 2-3 ครั้ง

การขยายพันธ์           โดยการตัดชำและการตอน

โรคและแมลง            เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย

การป้องกันกำจัด       ฉีดพ่นด้วยมาลาไธออนหรือไดเมทโธเอธตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในฉลากยา