สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

ดาดตะกั่ว

ชื่อสามัญ Redivy

ชื่อวิทยาศาสตร์ Hemi Graphis.

ตระกูล ACANTHACEAE

ถิ่นกำเนิด เชื่อกันว่าถิ่นกำเนิดในอินโดนีเซีย

ลักษณะทั่วไป

ดาดตะกั่วเป็นไม้ประดับประเภทคลุมดินที่มีสีสันงดงาม แปลกตามากดาดตะกั่วมีใบรูปหัวใจ ขอบใบ
หยัก ผิวใบด้านบนมีสีคล้ายกับสีโลหะ เมื่อถูกแสงจะมีประกายสวยงาม ส่วนใบด้านล่างจะมีสีแดงอมม่วง
ดาดตะกั่วสามารถทนต่อการขาดน้ำได้ระยะหนึ่งส่วนมากนิยมใช้ประดับตามส่วนหย่อมหรือปลูกประดับ
เอาไว้ใต้โคนต้นไม้หรือตามโขดหิน

การดูแลรักษา

แสง                                 ชอบแสง แต่ควรมีร่มเงาบ้าง

น้ำ                                    ต้องการน้ำในปริมาณที่น้อยแต่บ่อยครั้ง (ควรให้น้ำทุก ๆ 2 – 3 วัน

ดิน                                    เจริญเติบโตได้ดีในดินที่ร่วนซุย

ปุ๋ย                                    ให้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักปีละประมาณ 2 ครั้ง

การขยายพันธ์                   โดยการตัดชำ

โรคและแมลง                   ไม่ค่อยพบโรคและแมลงรบกวน