สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

ปริก

ชื่อสามัญ Asparagus fern

ชื่อวิทยาศาสตร์ Asparagus sprengeri.

ตระกูล LILIACEAE

ถิ่นกำเนิด ภาคกลางของประเทศไทย


ลักษณะทั่วไป

ปริกเป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกันกับโปร่งฟ้า แต่มีลักษณะเป็นพุ่ม ลำต้นจะเป็นหน่อยาว ๆ
ใบมีสีเขียวเข้มลักษณะเรียวยาวคล้ายเข็มปริกมีใบที่ดกมาก ทำให้มองดูเป็นพุ่มหนาทึบ

การดูแลรักษา

แสง                          ชอบแสงแดดจัดและมีแดดตลอดทั้งวัน

น้ำ                             ต้องการน้ำมาก

ดิน                           ปลูกได้ทั้งดินร่วนเหนียวไปจนถึงดินร่วนปนทราย

ปุ๋ย                           ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ปีละ 2 ครั้ง

การขยายพันธ์          แยกต้นหรือแบ่งหัวโดยการผ่าหัวเป็น 4 ส่วน

โรคและแมลง           เพลี้ยไฟและเพลี้ยแป้ง

การป้องกันกำจัด      ฉีดพ่นด้วยยามาลาไธออนและไดเมทโธเอธ หรือจะใช้ยาดูดซึมจำพวกไซกอนก็ได้