สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

ปาล์มจีน

ชื่อสามัญ Chiness fan palm, Fountain palm

ชื่อวิทยาศาสตร์ Livistonia chinensis

ตระกูล PALMAE

ถิ่นกำเนิด จีน มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ นิวกินี และออสเตรเลีย


ลักษณะทั่วไป

เป็นปาล์มที่มีลักษณะเป็นต้นเดียวโดด ๆ ไม่แตกหน่อแตกกอ ลำต้นมีสีน้ำตาล สูงประมาณ 20-30 ฟุต
ต้นโตประมาณ 1 ฟุต ตอนที่ยังเป็นต้นเล็ก ๆ ที่ก้านใบจุมีหนามสีชมพูอ่อน ๆ และจะหายไปเองเมื่อโต
ขึ้น ใบมีสีเขียวเข้ม เส้นจุดกลางใบสีเหลืองอ่อน ขนาดของใบโตเต็มที่ประมาณ 4-6 ฟุต ผลแก่มีสีดำคล้ำ
เป็นพวงใหญ่ ต้นยังไม่สูงเท่าไหร่ก็ออดอกออกผลได้แล้ว

การดูแลรักษา

แสง                          ต้องการแสงตลอดวัน

น้ำ                            ต้องการน้ำมากในช่วงที่กำลังเจริญเติบโต

ดิน                           ขึ้นได้ในดินทุกชนิด

ปุ๋ย                           ควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ปีละ 2 ครั้ง ในขณะที่ยังเล็กอยู่

การขยายพันธ์          โดยการเพาะเมล็ด

โรคและแมลง            ทนทานต่อการระบาดของโรคและแมลงได้เป็นอย่างดี