สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

ยางด่าง

ชื่อสามัญ Rubber plant

ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus elastica “variegata”

ตระกูล MORACEAE

ถิ่นกำเนิด ยางด่างนี้เกิดจากการกลายพันธุ์ในประเทศเบลเยี่ยม


ลักษณะทั่วไป

ยางด่างนี้จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ทรงพุ่มหนาและทึบ จะมีรากอากาศแตกออกมาตามลำต้น ใบหนา
และค่อนข้างแข็ง มีความมันเลื่อมเส้นกลางใบเป็นสีครีม ส่วนกลางใบจะมีสีเขียวเข้มปนสีเขียวอมเทาริม
ใบด่างเหลืองและสีครีม ส่วนยอดอ่อนจะมีสีแดงสด

ต้นยางที่นิยมปลูก

1.ยางยางใบซอ

2.ยางอินเดีย

การดูแลรักษา

แสง                           ชอบแสงมาก โดยเฉพาะแสงแดดที่จัด

น้ำ                             ให้น้ำพอประมาณอย่าให้ขังแฉะ

ดิน                            เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทราย

ปุ๋ย                            ควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่โคนต้น ปีละ 2 ครั้ง

การขยายพันธ์           ตอนกิ่งและ ปักชำ

โรคและแมลง            ไม่ค่อยพบโรคและแมลงรบกวน