สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

ยางอินเดีย

ชื่อสามัญ Indian rubber

ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus elastica roxb.

ตระกูล MORACEAE

ถิ่นกำเนิด ประเทศอินเดีย

ลักษณะทั่วไป

ยางอินเดียเป็นที่รู้จักกันมานานแล้วในบ้านเรา ใบมีสีเขียวเข้มเป็นมัน ใบหนาปลายใบแหลม
ยางอินเดียนี้ถ้าเกิดมีบาดแผลขึ้นไม่ว่าส่วนใดของลำต้นจะมีน้ำยางสีขาวข้นไหลออกมาทันที ยาง
อินเดียเมื่อปล่อยให้เจริญเติบโตไปนาน ๆ จะมีรากอากาศห้อยย้อยออกมาจากลำต้น โตเต็มที่อาจ
สูงถึง 30 เมตร เลยทีเดียว

ต้นยางที่นิยมปลูก

1.ยางใบซอ

2.ยางด่าง


ลักษณะทั่วไปการดูแลรักษา

แสง                          ชอบแสงและทนความร้อนได้ดี

น้ำ                             ต้องการน้ำปานกลาง

ดิน                            เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย ที่มีการระบายน้ำดี

ปุ๋ย                            ควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ปีละ 2-3 ครั้ง ในช่วงที่ยังเล็กอยู่

การขยายพันธ์           ตอนกิ่งหรือ ปักชำ

โรคและแมลง            ทนต่อการรบกวนของโรคและแมลง