สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

ยูคคา

ชื่อสามัญ Dagger lant

ชื่อวิทยาศาสตร์ Yucca aloifolia.

ตระกูล AGAVACEAE

ถิ่นกำเนิด ประเทศเม็กซิโกและกัวเตมาลา

ลักษณะทั่วไป

ยูคคาเป็นไม้ประดับที่ค่อนข้างจะแข็งแรง มีความทนทานต่อความแห้งแล้วและสภาพแวดล้อม
ของอากาศ ได้เป็นอย่างดี ลักษณะของใบ จะคล้ายหอก มีสีเขียวอมเทา ที่ปลายใบจะมีหนามแข็ง
และแหลมคมมาก ยูคคาเหมาะที่จะใช้ตกแต่งสวนหรือจะปลูกเป็นกลุ่มหลาย ๆ ต้น ตามบริเวณ
บ้านทำให้ดูสวยงามแปลกตาไปอีกแบบ

การดูแลรักษา

แสง                          ต้องการแสงมาก

น้ำ                            ให้น้ำอย่างเพียงพอ แต่ไม่ต้องให้บ่อยนัก

ดิน                           ชอบดินร่วนทราย

ปุ๋ย                           ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักบริเวณโคนต้นปีละ 2 ครั้ง

การขยายพันธ์           แยกหน่อ

โรคและแมลง            ไม่ค่อยพบโรคและแมลงรบกวน