สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

ว่านหางจระเข้

ชื่อสามัญ Aloe

ชื่อวิทยาศาสตร์ Aloe barbadensis mill.

ตระกูล LILIACEAE

ถิ่นกำเนิด อัฟริกา


ลักษณะทั่วไป

ว่านหางจระเข้เป็นพรรณไม้ที่ได้รับความนิยมและรู้จักอย่างกว้างขวางเพราะเป็นพืชที่ให้ประโยชน์กับมนุษย์
อย่างมากมาย หางจระเข้มีลำต้นที่ติดดินไม่สูงมากนัก ใบมีลักษณะอวบน้ำ สีเขียว ยาวประมาณ 1 ฟุต บางพันธุ์
อาจยาวกว่านี้ก็ได้ โคนใบจะมีขนาดใหญ่และจะเล็กเรียวขึ้นไปยังปลายใบ ขอบใบจะมีลักษณะหยักคล้ายกับ
หนามเมื่อหักใบดูจะมีลักษณะเป็นวุ้นเมือกหางจระเข้นี้นิยมปลูกไว้ตามหน้าบ้านข้างทางหรือบางคนอาจใช้ตก
แต่งสวนก็ได้

การดูแลรักษา

แสง                          ชอบแสงมาก (ถ้าอยู่กลางแจ้งสีจะไม่เขียวสดเหมือนอยู่ในร่ม)

น้ำ                             ต้องการน้ำปานกลาง

ดิน                            เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย

ปุ๋ย                            ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ใส่ให้หลังจากการตอนแยกหรือย้ายปลูก

การขยายพันธ์           แยกหน่อ

โรคและแมลง            ไม่ค่อยมีโรค และแมลงรบกวนเท่าไหร่