สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

สิบสองปันนา

ชื่อสามัญ Dwarf date palm

ชื่อวิทยาศาสตร์ Phoenix roebelenii.

ตระกูล PALMAE

ถิ่นกำเนิด แถบอินโดจีน และภาพเหนือของไทย


ลักษณะทั่วไป

สิบสองปันนานั้นเป็นปาล์มในตระกูลอินทผาลัม เชื่อกันว่าสิบสองปันนาต้นเดิมที่เป็นปาล์มนั้น เป็นต้น
อินทผาลัมที่ไม่มีหน่อ สิบสองปันนาเป็นปาล์มที่มีลำต้นเดี่ยวโดด ๆ สูงประมาณ 1.80 เมตร ใบเป็นใบ
แบบขนนก ทางใบยาว 1 ฟุต ถึง 1 1/2 ฟุต โค้งงอลงด้านล่าง ใบมีสีเขียวเข้มเป็นมัน ส่วนใต้ใบจะมีสี
เขียวอ่อนปนเทาคล้ายกับแป้งเคลื่อนอยู่


การดูแลรักษา

แสง                          ต้องการแสงแดดตลอดวัน

น้ำ                             ต้องการน้ำและความชื้นปานกลาง

ดิน                           ดินร่วนที่มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ขังแฉะ

ปุ๋ย                           ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ปีละ 2 ครั้ง

การขยายพันธ์          โดยการเพาะเมล็ด แยกหน่อ

โรคและแมลง           เพลี้ยแป้ง ตั๊กแตนกันใบและหนอนม้วนใบ

การป้องกันกำจัด     ฉีดพ่นด้วยมาลาไธออนหรือไดเมทโธเอธหรือจะใช้ยาดูดซึมพวกไซกอนก็ได้