สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

หัวใจสีม่วง

ชื่อสามัญ Purple heart

ชื่อวิทยาศาสตร์ Setcreasea purpurea.

ตระกูล COMMELINACEAE

ถิ่นกำเนิด เม็กซิโก

ลักษณะทั่วไป

หัวใจสีม่วงเป็นพรรณไม้ล้มลุกที่เลี้อยคลุมดิน อยู่ในตระกูลเดียวกันกับปลาบและผิวพเนจร
ใบมีสีม่วงเข้มลักษณะคล้ายหอก เนื้อใบนุ่มยาวประมาณ 10 – 15 ซ.ม. โคนใบโอบรอบลำต้น
ออกดอกเป็นช่อ ดอกหนึ่งมี 3 กลีบ และมักจะออกในช่วงฤดูร้อน

การดูแลรักษา

แสง                          ชอบแสงแดดจัด

น้ำ                             ไม่ต้องการน้ำมากนัก แต่ควรให้น้ำอยู่เป็นประจำ

ดิน                            เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนทราย

ปุ๋ย                            ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ละลายน้ำรดเดือนละครั้ง

การขยายพันธ์          แยกหน่อและปักชำ

โรคและแมลง            ไม่ค่อยพบโรค ศัตรูส่วนมากที่ทำลายจะเป็นแมลง ได้แก่ เพลี้ยหอย เพลี้ยอ่อน

                                  และเพลี้ยแป้ง                                 

การป้องกันกำจัด      ใช้ยาดูดซึมจำพวกไซกอน โดยใช้ในอัตรา 20 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร รดให้ทั่ว