สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

เต่าร้าง

ชื่อสามัญ Fishtail palm

ชื่อวิทยาศาสตร์ Caryota mitis.

ตระกูล PALMAE

ถิ่นกำเนิด เอเซียจนถึงหมู่เกาะแปซิฟิก เช่นไทย อินเดีย ลังกา ออสเตรเลีย


ลักษณะทั่วไป

เต่าร้างนี้เป็นปาล์มที่มีใบสวยงามมาก เป็นปาล์มที่มีหน่อขึ้นอยู่เป็นกอใบมีลักษณะรูปขนนก สีเขียวเข้มเป็นมัน
ลักษณะของใบย่อยคล้ายครีบหรือหางปลา เวลาลมพัดใบโบกสะบัดดูงดงามยิ่ง เต่าร้างนี้เมื่อต้นยังเล็กนิยมปลูก
ในกระถาง ตั้งประดับไว้ในอาคารบ้านเรือนจนโตได้ขนาด จึงย้ายลงปลูกที่ดิน

การดูแลรักษา

แสง                         ต้องการแสงมาก แต่ก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับบรรยาศภายในร่มที่มีแสงน้อยได้

น้ำ                            ต้องการน้ำและความชื้นมาก 

ดิน                          สามารถปลูกได้ในดินทุกชนิดแต่ดินที่เหมาะคือดินร่วนปนทราย

ปุ๋ย                          ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ปีละ 2 ครั้ง

การขยายพันธ์          โดยการเพาะเมล็ดและแยกหน่อ

โรคและแมลง           เต่าร้างไม่ค่อยมีโรคแมลงเท่าไหร่ แต่จะมีไรแดงรบกวนบ้างในช่วงที่อากาศแห้งแล้ง

การป้องกันกำจัด     ฉีดพ่นด้วยมาลาไธออน ตามอัตราที่กำหนดไว้ในฉลาก