สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

ไทรย้อย

ชื่อสามัญ Weeping fig

ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus benjamina

ตระกูล MORACEAE

ถิ่นกำเนิด ในประเทศเขตร้อน โดยเฉพาะทวีปเอเซีย เช่น ไทย อินเดีย มาเลเซีย


ลักษณะทั่วไป

ไทยย้อยมีอยู่หลายชนิด มีทั้งใบกลมและใบยาวรี โดยทั่วไปใบของไทรย้อยจะยาวประมาณ
1 – 2 นิ้ว ก้านใบอ่อน ใบมีสีเขียวเป็นมัน เป็นไม้พุ่มขนาดกลางที่มีทรงพุ่มหนาทึบแผ่กิ่งก้าน
สาขาทิ้งใบห้อยระย้าแลดูสวยงามและมีรากอากาศแตกออกจากลำต้น ย้อยลงสู่พื้นดินเป็น
จำนวนมาก

การดูแลรักษา

แสง                          ชอบแสงมาก ควรปลูปไว้กลางแจ้ง

น้ำ                             ให้น้ำพอประมาณอย่าให้ขังแฉะ หรือน้อยจนดินแห้ง

ดิน                            เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทราย

ปุ๋ย                            ควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ปีละ 2 ครั้ง

การขยายพันธ์           ปักชำและเพาะเมล็ด

โรคและแมลง           โรคไม่ค่อยพบที่เป็นปัญหา ส่วนแมลงที่พบบ่อยที่สุดคือ เพลี้ยแป้ง

การป้องกันกำจัด      ฉีดพ่นด้วยมาลาไธออนหรือไดอาซินอนตามอัตราที่แนะนำไว้ในฉลาก