สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

ไผ่น้ำเต้า

ชื่อสามัญ Buddha’s Belly bamboo

ชื่อวิทยาศาสตร์ Bambusa ventricosa “Mc Clure.”

ตระกูล GRAMINEAE

ถิ่นกำเนิด ประเทศจีน

ลักษณะทั่วไป

ไผน้ำเต้านี้ในบ้านเรานิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั้งในกระถางและปลูกลงดิน ไผ่น้ำเต้าจะมีข้อปล้องที่ถี่และป่องกลม
โดยส่วนโคนของข้อปล้องจะมีขนาดใหญ่กว่าปลาย ถ้าปลูกเป็นไม้ประดับภายนอกต้องคอยตัดแต่ง อย่าให้สูงมากนัก
จะทำให้รูปทรงไม่สวย ความสวยงามของไผ่น้ำเต้าก็อยู่ที่ข้อปล้องที่มีลักษณะป่องกลมนี้เอง

การดูแลรักษา

แสง                          ชอบแสงแดดจัด

น้ำ                             ต้องการน้ำพอสมควร

ดิน                            เจริญเติบโตได้ในดินทุกชนิด

ปุ๋ย                            ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ปีละ 2 ครั้ง

การขยายพันธ์          แยกกอ

โรคและแมลง           ไม่ค่อยพบโรคและแมลงรบกวน