สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

พลูด่าง

ชื่อสามัญ Devil”s ivy

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scindapsus aureus

ตระกูล ARACEAE

ถิ่นกำเนิด โพลีนิเซีย เกาะโซโลมอน

ลักษณะทั่วไป

พลูด่าง เป็นไม้เลื้อยเขตร้อนที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ใบมีลักษณะเป็นรูปหัวใจสีเขียวสด สลับกับสีเหลือง นวล
ต้นมีลักษณะอ่อนซ้อย พลูด่างนี้ ถ้านำมาปลูกใส่กระถางแขวนให้ห้อยย้อยจะสวยงามมาก พลูด่างมีดอก เหมือนกัน
แต่ดอกไม่สวยงามจึงไม่ได้รับความสนใจเท่าใด พลูด่างเป็นพืชที่มีรากอากาศ และจะเจริญเติบโต เร็วมากเมื่อมัน
เจริญเติบโตจนยาวมากเกินไป เราก็ตัดมาชำไว้ในแจกัน หรือขวดมันก็จะเจริฐเติบโตต่อไปได้ พลูด่างเป็นพืชที่
ชอบแสงสว่างถ้านำไปปลูกประดับในห้องหรืออาคารสถานที่จะต้องให้ได้รับแสงสว่างพอสมควร ถ้าแสงไม่พอจะใช้
แสงไฟฟ้าแทนก็ได้

พลูที่นิยมปลูก

1.พลูฉีก


การดูแลรักษา

แสง                              ต้องการแสงแดดมาก ถ้าขาดแสงหรือแสงไม่พอ สีของใบจะซีดไม่สวย

อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18 – 24 องศาเซลเซียส

ความชื้น                       ชอบความชื้นพอสมควร ถ้าหากอากาศภายในห้องแห้งแล้ง ควรฉีดพ่นละอองน้ำให้

น้ำ                                ควรให้น้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง แต่ถ้าเป็นหน้าร้อนอาจจะให้มากกว่านี้ก็ได้ โดยเช็คจากผิวหน้าของดินในกระถาง

ดินปลูก                         ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน ใบไม้ผุๆ 1 ส่วน ทรายหยาบ 1 ส่วน

ปุ๋ย                                ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกละลายน้ำอย่างเจือจางรดเดือนละ 1 ครั้ง

กระถาง                         ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนกระถางบ่อย 2-3 ปี อาจจะเปลี่ยนสักครั้งก็ได้

การขยายพันธุ์               ปักชำ

โรคและแมลง                ต้านทานต่อโรคและแมลงได้ดี

การป้องกันกำจัด          –