สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx
sabarodtet

สับปะรดเทศ

ชื่อสามัญ Earth star ชื่อวิทยาศาสตร์ Cryptanthus ตระกูล BROMELIACEAE ถิ่นกำเนิด ประเทศบราซิล ลักษณะทั่วไป สับปะรดเทศหรือสัปปะรดสีนี้เป็นไม้ประดับที่มีใบเป็นกลีบแข็งแผ่ออกไปรอบๆ ข้าง บนใบเหล่านั้นจะมีลวดลายและสีสันที่สวยงามแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ชนิด นอกจากนั้นสับปะรดเทศยังมีดอกที่สวยงามอีกด้วย สับปะรดเทศเป็นไม้ที่เจริญเติบโตช้า และจะงอกต้นเล็กๆ ออกมารอบๆข้างสามารถตัดแยกไปปลูกเป็นต้นใหม่ได้ สับปะรดเทศสามารถทนทานอยู่ได้ทั้งในที่มีแสงมากและแสงน้อยแต่ถ้าได้รับแสงมากจะทำให้ใบมีสีสันสวยงามน่ามองยิ่งขึ้น นอกจากนี้สับปะรดธรรมดาก็เป็นที่นิยมในการลูกให้เป็นไม้ประดับอีกด้วย การดูแลรักษา แสง                              ชอบแสงแต่ทนแสงแดดจัดไม่ได้ อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18- 24 องศาเซลเซียส ความชื้น                      ปานกลาง น้ำ                                ต้องการน้ำในปริมาณที่น้อย ดินปลูก                         ดินร่วนปนทราย 1 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน ใบไม้ผุๆ 1 ส่วน ทรายหยาบ 1 ส่วน ปุ๋ย                                ควรใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักละลายน้ำรดเดือนละครั้ง กระถาง                         นานๆ จึงจะเปลี่ยนสักครั้งก็ได้ ส่วนมากจะเปลี่ยนเฉพาะช่วงขยายพันธุ์ การขยายพันธุ์               แยกต้นอ่อน โรคและแมลง                ไม่ค่อยพบโรคแลแมลงรบกวน                                       การป้องกันกำจัด          –

Read More »
sonchat

สนฉัตร

ชื่อสามัญ Nolfolk island pine ชื่อวิทยาศาสตร์ Aruacaria heterophylla. ตระกูล ARUCARIACEAE ถิ่นกำเนิด –ลักษณะทั่วไป สนฉัตร เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 5-15 เมตร ผิวเปลือกลำต้นสีน้ำตาล ลำต้นมีตุ่มเล็ก ๆขึ้นรอบต้น ลำต้นกลมทรงพุ่มโปร่ง และมีเกล็๋ดใบเล็ก ๆ ออกตามต้นส่วนยอดการเจริญแตกกิ่งก้านเป็นชั้นๆออกไปตาม แนวนอน ส่วนลำต้นขึ้นตรงไปใบเป็นใบกระกอบออกตามกิ่งก้านเป็นเกล็ด มีลักษณะเป็นขนสั้นเล็กมีสีเขียว เรียงตัวกันแน่น การเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นสนฉัตรไว้ประจำบ้าน จะทำให้เกิดความสนใจจากบุคคลทั่วไป เพราะ สน คือการสนใจ เห็นใจ ในสิ่งที่ดีงามนอกจากนี้ยังทำให้มีเกียรติและความสง่า เพราะ สนฉัตร มีทรงพุ่มลักษณะคล้ายเครื่องสูงที่ใช้ในพิธแห่เกียรติยศ และลักษณะการเจริญของลำต้นกิ่งก้านเด่นชัด ตระหง่านงาม ต้นสนที่นิยมปลูก 1.สนคริสต์มาส ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นสนฉัตรไว้ทางทิศเหนือผู้ปลูกควรปลูกในวันเสาร์ เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาคุณทั่วไปให้ปลูกในวันเสาร์ ถ้าจะให้เป็นมงคลมากยิ่งขึ้น ผู้ปลูกควรเป็นผู้ใหญ่ที่ควรเคารพนับถือ และเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีก็จะเป็นสิริมงคลยิ่งนัก การปลูกมี 2 วิธี 1 .การปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน ขนาดหลุมปลูก

Read More »

เล็บครุฑช่อสะเดา

ชื่อสามัญ False aralia ชื่อวิทยาศาสตร์ Dizygotheca elegantissima ตระกูล ARALIACEAE ถิ่นกำเนิด แถบร้อนของอัฟริกา อินเดียและหมู่เกาะแปซิฟิก ลักษณะทั่วไป เล็บครุฑชนิดนี้ มีใบประกอบชนิดที่มีใบย่อยออกมาจากจุดเดียวกัน มีใบย่อยประมาณ 8 – 11 ใบ กว้าง 1-3 ซ.ม.และยาวประมาณ 15 – 20 ซ.ม. ใบมีสีเขียวเข้มอมน้ำตาล ที่ขอบใบจะมีรอยหยักไม่ลึกนัก ลักษณะโดยทั่วไป จะเป็นพุ่มโปร่ง สูงประมาณ 1 – 2 เมตร กิ่งก้านและลำต้นจะมีสีน้ำตาลเข้ม เล็บคุรฑช่อสะเดานี้ เหมาะที่จะตั้งประดับไว้ในห้องหรือตามอาคารสถานที่เป็นอย่างยิ่ง การดูแลรักษา แสง                              ต้องการแสงสว่างมาก แต่ไม่ชอบแสงแดดโดยตรง อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18- 24 องศาเซลเซียส ความชื้น                      ต้องการความชื้นในอากาศสูงมาก ถ้าวันไหนอากาศแห้งแล้ง ควรฉีดพ่นละอองน้ำให้บ่อยๆ น้ำ                                ควรให้น้ำแต่พอเหมาะอย่างให้ถึงกับแฉะ ดินปลูก                         ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1

Read More »
noudpramouk

หนวดปลาหมึก

ชื่อสามัญ Umbrella tree ชื่อวิทยาศาสตร์ Schefflera actinophylla ตระกูล ARALIACEAE ถิ่นกำเนิด ประเทศควีนแลนด์ ปาปัวนิวกินี และอินโดนีเซีย ลักษณะทั่วไป หนวดปลาหมึกจัดเป็นไม้พุ่มที่มีความสูงประมาณ 2 เมตร เจริญเติบโตเร็วมาก ใบมีสีเขียวเป็นมัน หนวดปลาหมึก มีหลายชนิดมีทั้งใบเล็ก ใบใหญ่ แต่จะมีลักษณะเหมือนกัน คือใบจะแตกออกมาจากกิ่งเดียว โดยแต่ละกิ่งจะมีใบ ประมาณ7 – 15 ใบ ซึ่งจะกางออกคล้ายกับนิ้วของคน หนวดปลาหมึกเจริญได้ดีในห้อง ที่มีความอบอุ่น มีการเจริญ เติบโตที่สม่ำเสมอ เมื่อปลูกไปนาน หนวดปลาหมึกจะมีลำต้นที่สูง ถ้าต้องการให้มันแตกกิ่งก้านสาขา ควรตัดยอดมันออก การดูแลรักษา แสง                              ต้องการแสงสว่างในการเจริญเติบโตแต่ไม่ชอบแสงแดดโดยตรง อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 24- 27 องศาเซลเซียส ความชื้น                      ต้องการความชื้นมากในขณะที่ต้นยังเล็ก น้ำ                                ควรให้น้ำแต่น้อย แต่ให้บ่อยๆ ครั้งโดยจับดินในกระถางดู ถ้าแห้งควรให้น้ำ ดินปลูก                         ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน

Read More »
sawnoy

สาวน้อยประแป้ง

ชื่อสามัญ Dumb cane ชื่อวิทยาศาสตร์ Dieffenbachia ตระกูล ARACEAE ถิ่นกำเนิด อเมริกาใต้ ลักษณะทั่วไป สาวน้อยประแป้ง เป็นไม้ประดับที่มีใบใหญ่สวยงามไปด้วยลวดลายและค่อนข้างหนา ก้านใบหนา ใบมีตั้งแต่สีเขียวอ่อน เขียวแก่ และสีเหลืองครีม มีลายแต้มประปรายอยู่ตามใบ พันธุ์ไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตได้ดีในที่ร่ม ชอบอากาศอบอุ่น และความชื้นสูง แต่ขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเจริญเติบโตในห้องปรับอากาศที่มีความเย็น หรือในสภาพอากาศที่แห้งแล้งได้เช่นกัน จึงถือได้ว่าเป็นพืชที่เลี้ยงง่าย แม้บางครั้งบางคราวเจ้าของอาจ จะปล่อย ปละละเลยไปบ้างก็ตาม การที่จะนำสาวน้อยประแป้งเข้ามาตั้งประดับภายในห้องนั้นระยะแรกต้องตั้งเอาไว้ให้มัน เคยชินกับสภาพภายในบริเวณบ้านก่อนสัก 6 – 7 วัน จึงเอาเข้าในห้องเพื่อที่มันจะได้เจริญเติบโตต่อไปโดยไม่หยุดชะงัก การดูแลรักษา แสง                              ไม่ชอบแสงโดยตรง ควรใช้วัสดุพรางแสง เพื่อลดความเข็มของแสงบ้าง อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18 – 24 องศาเซลเซียส ความชื้น                      ต้องการความชื้นสูง น้ำ                                อย่ารดน้ำมากเกินไปจนแฉะ เพราะอาจทำให้เกิดกานเน่าได้ควรรดแต่น้อยแต่รดให้บ่อยครั้ง และในห้านหนาวควรลดการให้น้ำลงเพราะอาจทำให้เกิดเชื้อราได้ ดินปลูก                         ดินร่วน 1 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน ใบไม้ผุๆ 1

Read More »
bonsi

บอนสี

ชื่อสามัญ                             Caladium Angle’s Wings ชื่อวิทยาศาสตร์                   Caladium bicolor vent. วงค์                                     ARACEAE ชื่ออื่น                                 บอนฝรั่ง ลักษณะทั่วไป บอนสีเป็นพรรณไม้ที่มีลำต้นอยู่ใต้ดินลักษณะเป็นหัว ส่วนที่เจริญขึ้นมานั้นคือก้านใบ ใบเป็นใบเดี่ยวติดกับก้านใบ ก้านใบยาวประมาณ 20-50 เซนติเมตร โคนก้านใบจะมีกาบใบหุ้มเป็นชั้น ๆ เรียงชั้นสลับกัน ใบใหญ่กว้างคล้ายรูปหัวใจขาดใบกว้างประมาณ 8-15 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10-20 เซนติเมตร ลักษณะใบ สีสรร และขนาด แตกต่างกันตามชนิดพันธุ์ ดอกออกจากส่วนกลางของยอด ซึ่งมีก้านดอกชูยาวเท่ากับขนาดก้านใบดอกกลมขอดปลยแหลม เมื่อบานเต็มที่โคนดอกกลมเป็นตุ่ม และส่วนปลายแผ่นบานใหญ่ เป็นรูปกลมรี ส่วนปลายแหลมตรงกลางดอก มีเกสรเป็นแท่งยาวโผล่ออกมา ดอกมีสีขาวหรือสีชมพู ลักษณะดอกคล้ายกับดอกกวักมงคล การเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นบอนสีไว้ประจำบ้านช่วยคุ้มครองให้เกิดความสงบสุข เพราะบอนสีเป็นพรรณไม้เก่าแก่ ที่ปลูกไว้คู่บ้านคู่เมืองมานานแล้ว ซึ่งนิยมปลูปในพระราชวังของขุนนางข้าราชการในสมัยโบราณดังนั้นคนไทยจึงนำมาปลูกไว้ประจำบ้านด้วย เพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย นอกจากนี้ชุดพันธุ์ของบอนสี ยังเป็นไม้มงคลนามอีกด้วย เช่น ชุดเทวดาประจำเรือน ชุดราชา เป็นต้น ชุดพันธุ์ที่ใช้ปลูกเป็นไม้มงคล 1. ชุดเทวดาประจำเรือน 2. ชุดมหาชาติ

Read More »
prodang

พลูด่าง

ชื่อสามัญ Devil”s ivy ชื่อวิทยาศาสตร์ Scindapsus aureus ตระกูล ARACEAE ถิ่นกำเนิด โพลีนิเซีย เกาะโซโลมอน ลักษณะทั่วไป พลูด่าง เป็นไม้เลื้อยเขตร้อนที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ใบมีลักษณะเป็นรูปหัวใจสีเขียวสด สลับกับสีเหลือง นวลต้นมีลักษณะอ่อนซ้อย พลูด่างนี้ ถ้านำมาปลูกใส่กระถางแขวนให้ห้อยย้อยจะสวยงามมาก พลูด่างมีดอก เหมือนกันแต่ดอกไม่สวยงามจึงไม่ได้รับความสนใจเท่าใด พลูด่างเป็นพืชที่มีรากอากาศ และจะเจริญเติบโต เร็วมากเมื่อมันเจริญเติบโตจนยาวมากเกินไป เราก็ตัดมาชำไว้ในแจกัน หรือขวดมันก็จะเจริฐเติบโตต่อไปได้ พลูด่างเป็นพืชที่ชอบแสงสว่างถ้านำไปปลูกประดับในห้องหรืออาคารสถานที่จะต้องให้ได้รับแสงสว่างพอสมควร ถ้าแสงไม่พอจะใช้แสงไฟฟ้าแทนก็ได้ พลูที่นิยมปลูก 1.พลูฉีก การดูแลรักษา แสง                              ต้องการแสงแดดมาก ถ้าขาดแสงหรือแสงไม่พอ สีของใบจะซีดไม่สวย อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18 – 24 องศาเซลเซียส ความชื้น                       ชอบความชื้นพอสมควร ถ้าหากอากาศภายในห้องแห้งแล้ง ควรฉีดพ่นละอองน้ำให้ น้ำ                                ควรให้น้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง แต่ถ้าเป็นหน้าร้อนอาจจะให้มากกว่านี้ก็ได้ โดยเช็คจากผิวหน้าของดินในกระถาง ดินปลูก                         ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน ใบไม้ผุๆ

Read More »
dayle

เดหลี

ชื่อสามัญ Peace lily ชื่อวิทยาศาสตร์ Spathiphyllum wallisei ตระกูล ARACEAE ถิ่นกำเนิด โคลัมเบีย เวเนซูเอล่า ลักษณะทั่วไป เดหลี เป็นไม้ประดับที่มีใบสีเขียวเข้ม และมันเป็นเงาวาววับ ดอกเป็นช่อสีขาว หรือขาวแกมเหลือง กาบหุ้มช่อดอกเป็นสีขาวมีลักษณะคล้ายดอกหน้าวัว กาบห่อช่อดอกนี้จะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเขียวหลัง จากดอกบานแล้ว ประมาณ 1 สัปดาห์ ตามธรรมชาติแล้วเดหลีชอบขึ้นอยู่ตามริมลำธารที่มีร่มเงาในป่าฝนเขตร้อน แต่เมื่อนำเข้ามาปลูกเป็นไม้ประดับภายในห้องหรือในอาคารสถานที่ เดหลีก็สามารถปรับตัวอยู่ได้ แม้จะมี ความชื้นต่ำและรับแสงจากหลอดไฟฟ้าได้นานตราบเท่าที่ดินยังมีความชื้นอยู่ ถ้าต้องการให้เดหลีมีใบที่สวยเป็นมัน ก็จะต้องหมั่นใช้ผ้าหรือฟองน้ำที่อ่อนนุ่มเช็ดถูอยู่บ่อยๆ การดูแลรักษา แสง                              ต้องการแสงแดดรำไร อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18 – 24 องศาเซลเซียส ความชื้น                       ชอบความชื้นสูง น้ำ                                ควรรดน้ำตามสภาพของดิน แต่ควรรดเพิ่มขึ้นในฤดูร้อนและลดในฤดูหนาว ดินปลูก                         ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน ใบไม้ผุๆ 1 ส่วน ทรายหยาบ 1 ส่วน ปุ๋ย                                ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกละลายน้ำรดเดือนละ 1

Read More »

เงินไหลมา

ชื่อสามัญ Tricolor Nephthytis ชื่อวิทยาศาสตร์ Syngonium podophyllum ตระกูล ARACEAE ถิ่นกำเนิด – ลักษณะทั่วไป เงินไหลมาเป็นพรรณไม้เลื้อยที่มีเถายาว ลำต้นมีความยาวประมาณ 10-20 เมตร มีลำต้นกลมสีเขียว ผิดลำต้นเกลี้ยงเป็นข้อห่าง ๆ และมีรากออกตามข้อลำต้นแต่ละข้อจะมีกาบใบหุ้มอยู่ใบเดียวออกตามข้อสลับกันซึ่งมีก้านใบยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร ใบเป็นแฉกประมาณ 5 แฉก ขนาดใบกว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร ใบเป็นแฉกลึกเข้าหาโคนใบ ส่วนปลายใบเรียวแหลม พื้นใบมีสีเขียว และมีสีเหลืองปนอยู่ที่บริเวณลยเส้นใบเล็กน้อยถ้ามีอายุมากจะออกดอกตรงส่วนยอดลักษณะดอกคล้ายกับดอกของบอน การเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นเงินไหลมาไว้ประจำบ้าน จะทำให้เกิดความร่ำรวย เพราะเงินไหลมาเป็นไม้มงคลนาม สามารถทำให้เงินทองไหลมาสู่บ้านและผู้อาศัย จึงทำให้เกิดความมั่งมี และยังมีความเชื่ออีกว่าต้นเงินไหลมายังช่วยสร้างความเป็นเสน่ห์แก่บ้านและผู้อาศัย เพราะลักษณะใบของต้นเงินไหลมามี สีสรร สวยงาม สีกลางใบคล้ายสีเงิน ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นเงินไหลมาไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ปลูกควรปลูกในวันอังคาร เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เอาคุณทางใบให้ปลูกในวันอังคาร การปลูก มี 2 วิธี

Read More »

พลูฉีก

ชื่อสามัญ Ceriman, swiss cheese plant ชื่อวิทยาศาสตร์ Monstera ตระกูล ARACEAE ถิ่นกำเนิด ประเทศเม็กซิโก กัวแตมาลา ลักษณะทั่วไป พลูฉีก เป็นไม้ประดับที่มีใบสวยงามแปลกตาอีกชนิดหนึ่ง ลักษณะของใบจะเว้าลึกเข้ามาเกือบถึงเส้นกลางใบคล้ายกับรอยฉีก ใบมีสีเขียวเข้ม เป็นมันแวววาว ถ้าเรานำเข้ามาปลูกภายในห้อง พลูฉีกนี้จะสูง ประมาณ1 เมตร แต่ถ้าปลูกอยู่นอกบ้านจะสูงถึง 3 เมตร และยังออกดอกออกผลได้อีกด้วย โดยส่วนมากแล้วการปลูกพลูฉีกมักนิยม ทำหลักกาบมะพร้ามเพื่อให้มันยึดเกาะ แต่ต้องหมั่นพรมน้ำอยู่เสมอๆ พลูที่นิยมปลูก 1.พลูด่าง การดูแลรักษา แสง                              ต้องการแสงน้อย อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18 – 24 องศาเซลเซียส ความชื้น                       ชอบความชื้นสูง ดังนั้นหมั่นฉีดพ่นละอองน้ำให้บ่อยๆ เพื่อใบจะได้สดชื่นอยู่เสมอ น้ำ                                ควรให้น้ำอาทิตย์ละ 1 ครั้ง หรืออาจตรวจเช็คดินก่อนการให้น้ำทุกครั้งก็ได้ ดินปลูก                         ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน ใบไม้ผุๆ 1 ส่วน

Read More »