สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

หมากเขียว

ชื่อสามัญ Mac Arthur palm

ชื่อวิทยาศาสตร์ Ptychosperma macarthuri

ตระกูล PALMAE

ถิ่นกำเนิด หมู่เกาะนิวกินี


ลักษณะทั่วไป

หมากเขียวนี้จะแตกหน่อขึ้นเป็นกอรอบลำต้นลักษณะของกอสูงประมาณ 10 – 20 ฟุต ลำต้นมีขนาด 3 – 4 นิ้ว
มีสีเขียวปนเทาหรือน้ำตาลปนเทา เมื่อแก่มีข้อปล้องที่มองเห็นได้ชัดที่ลำต้นใบมีสีเขียวแก่ ส่วนใต้ใบสีเขียว
อ่อนมีลักษณะรูปขนนก ทางใบยาวประมาณ 8 – 9 ฟุต ก้านใบยาว 1 – 2 ฟุต ใบย่อยยาวประมาณ 3 – 4 ฟุต
ปลายใบตัดและเป็นฟันแหลม นิยมปลูกเป็นไม้ประดับกันมาก สามารถอยู่ได้ทั้งในร่มและกลางแดด

หมากที่ได้รับความนิยมปลูก

1.หมากเหลือง

2.หมากแดง

3.หมากนวล

ลักษณะทั่วไปการดูแลรักษา

แสง                          ชอบแสงแดดจัด ควรปลูกเอาไว้กลางแจ้ง

น้ำ                             ต้องการน้ำพอประมาณ

ดิน                            เจริญเติบโตได้ในดินแทบทุกชนิด

ปุ๋ย                            ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ปีละ 2 ครั้ง

การขยายพันธ์          โดยการเพาะเมล็ด แยกหน่อ

โรคและแมลง           โรคไม่ค่อยพบ ส่วนมากจะพบเพลี้ยโดยเฉพาะหน้าร้อน

การป้องกันกำจัด     ฉีดพ่นด้วยมาลาไธออนหรือไดอาซินอนตามอัตราที่ระบุไว้ในฉลาก