สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

หมากแดง

ชื่อสามัญ Sealing wax palm

ชื่อวิทยาศาสตร์ Cyrtostachys lakka

ตระกูล POLMAE

ถิ่นกำเนิด ภาคใต้ของไทย มาเลเซีย และหมู่เกาะแปซิฟิก


ลักษณะทั่วไป

หมากแดงนี้เป็นปาล์มตระกูลเดียวที่มีสีแดงสดงดงามมาก เป็นปาล์มที่มีกอสูงถึงประมาณ 15 ฟุต ลำต้นตั้งตรง
มีข้อปล้องเห็นได้ชัด กาบใบมีสีแดงทางใบก็มีสีแดงสด และโค้งงอลงด้านล่าง ใบรูปขนนก มีใบย่อย 25 คู่ ใบ
ย่อยยาวประมาณ 18 นิ้ว ด้านบนสีเขียวแก่ ด้านล่างสีเขียวอ่อน มีสีเหลือบเงินเล็กน้อย ก้านใบจะสั้นยาวประ
มาณ 6 นิ้ว ในบ้านเราเท่าที่พบจะมีหมากแดงที่ปลูกกันอยู่ทั่วไป 2 ชนิด คือชนิดสีส้มและชนิดสีแดงหมากแดง
นี้ทางภาคใต้ของบ้านเราเรียกว่า หมากก้นแดงหรือกาบแดง

หมากที่ได้รับความนิยมปลูก

1.หมากเหลือง

2.หมากเขียว

3.หมากนวล

การดูแลรักษา

แสง                          ต้องการแสงพอประมาณ ควรปลูกไว้ในที่ ๆ มีแสงแดดรำไร

น้ำ                             หมากแดงชอบน้ำแต่ไม่ควรให้แฉะถึงกับมีน้ำขัง

ดิน                            เจริญเติบโตได้ในดินแทบทุกชนิด

ปุ๋ย                            ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ปีละ 2 ครั้ง

การขยายพันธ์          โดยการเพาะเมล็ด แยกหน่อ

โรคและแมลง           ทนทานต่อการทำลายและระบาดของโรคและแมลงได้เป็นอย่างดี