สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

จันทร์ผา

ชื่อสามัญ – ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena lourieri ตระกูล AGAVACEAE ถิ่นกำเนิด ประเทศไทย ลักษณะทั่วไป จันทร์ผาเป็นไม้ประดับที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย โดยเฉพาะตามป่าเขา สูงประมาณ 5 – 7 ฟุตลำต้นมีความแข็งแกร่งมาก การแตกใบจะแตกออกบริเวณยอด ใบสีเขียวเข้ม เป็นรูปหอก ใบเรียวและยาว ปลายใบแหลมใบยาวประมาณ 45-50 ซ.ม และกว้างประมาณ 4-5 ซ.ม. นิยมปลูกประดับไว้ตามสนามหญ้าหรือใช้ตกแต่งร่วมกับสวนหิน การดูแลรักษา แสง                          ชอบแสงแดดมาก น้ำ                             ให้น้ำพอประมาณและสามารถทนการขาดน้ำได้เป็นเวลานาน ๆ ดิน                            สามารถเจริญเติบโตได้ในดินแทบทุกชนิด ปุ๋ย                            ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักให้ปีละ 2 ครั้ง การขยายพันธ์           โดยการปักชำ โรคและแมลง            ทนทานต่อการทำลายของโรคและแมลงได้เป็นอย่างดี

Read More »

ซองออฟจาไมก้า

ชื่อสามัญ Song of jamaica ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena reflexa “Green” ตระกูล LILIACEAE ถิ่นกำเนิด ประเทศจาไมก้า ลักษณะทั่วไป ซองออฟจาไมก้า มีลักษณะโดยทั่วไปเหมือนกับซองออฟอินเดียจะแตกต่างกันก็เฉพาะสีของใบคือพื้นใบจะมีสีเขียวและส่วนด่างจะอยู่ตรงกลางสีก็ไม่เป็นสีเหลืองทองเหมือนซองออฟอินเดียวแต่จะเป็นสีเขียวอ่อน การดูแลรักษา แสง                          ชอบแสงแดดจัดตลอดทั้งวัน น้ำ                             ชอบน้ำมาก แต่ไม่ควรจะขังแฉะ ดิน                            ชอบดินร่วนปนทราย ปุ๋ย                            ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักให้ปีละ 2-3 ครั้ง การขยายพันธ์           โดยการตัดชำและการตอน โรคและแมลง            เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย การป้องกันกำจัด       ฉีดพ่นด้วยมาลาไธออนหรือไดเมทโธเอธตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในฉลากยา

Read More »

ซองออฟอินเดีย

ชื่อสามัญ Song of india ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena reflexa “varicgatum” ตระกูล LILIACEAE ถิ่นกำเนิด ตอนใต้ของอินเดียและศรีลังกา ลักษณะทั่วไป ซองออฟอินเดียเป็นพันธุ์ที่มีความสวยงามมาก ใบมีสีเขียวตรงกลางขอบใบมีสีเหลืองทองใบแข็งและหนา ปลายใบแหลม เจริญเติบโตได้ช้ามากเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของใบไม่ค่อยมีคลอโรฟิล ซองออฟอินเดียนิยมปลูกเป็นไม้ประดับกลางแจ้งและตกแต่งสวน การดูแลรักษา แสง                          ชอบแสงแดดจัดตลอดทั้งวัน น้ำ                             ชอบน้ำมาก แต่ไม่ควรจะขังแฉะ ดิน                             ชอบดินร่วนปนทราย ปุ๋ย                            ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักให้ปีละ 2-3 ครั้ง การขยายพันธ์           โดยการตัดชำและการตอน โรคและแมลง            เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย การป้องกันกำจัด       ฉีดพ่นด้วยมาลาไธออนหรือไดเมทโธเอธตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในฉลากยา

Read More »

หวายเขียว

ชื่อสามัญ – ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena reflexa ตระกูล LILIACEAE ถิ่นกำเนิด – ลักษณะทั่วไป หวายเขียวนี้จัดเป็นตัวต้นแบบของหวายและซองออฟทั้งหลายใบจะมีสีเขียวเข็ม ลักษณะของใบแคบ ยาวปลายใบแหลม ใบจะชิดกันมากหรือที่เรียกว่า ช่วงใบถี่ ก้านใบคือกาบใบที่ห่อหุ้มลำต้น นิยมปลูกไว้ข้างอาคารบ้านเรีอน สนามหญ้าหรือจัดสวน การดูแลรักษา แสง                          ต้องการแสงแดดมาก น้ำ                             ชอบน้ำมาก แต่ไม่ควรจะขังแฉะ ดิน                            เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน ปุ๋ย                            ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักให้ปีละ 2 ครั้ง การขยายพันธ์           ตัดชำ โรคและแมลง            ไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องโรค ส่วนแมลงที่พบเป็นเป็นประจำคือ เพลี้ยแป้ง โดยเฉพาะในหน้าร้อน การป้องกันกำจัด       ฉีดพ่นด้วยมาลาไธออนหรือไดอาซินอนตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในฉลากยา

Read More »

กวนอิมทอง

ชื่อสามัญ Ribbon plant ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena sonderiana”Gold” ตระกูล LILIACEAE ถิ่นกำเนิด ในประเทศคาเมรูนและคองโก ลักษณะทั่วไป กวนอิมทองเป็นพรรณไม้ยืนต้น คล้ายกับสกุลหวายลำต้นโตประมาณ 1-2 เซนติเมตร ลำต้นมีความสูงประมาณ 1-3 เมตรลำต้นกลมตรงเล็กลำต้นเป็นข้อๆสีเขียวไม่มีกิ่งก้านสาขามีการเจริญการยืดตัวของข้อใบเป็นใบเดี่ยวแตกออกจากส่วนยอดของลำต้นมีกาบใบหุ้มห่อลำต้นสลับกันเป็นชั้นๆตามข้อของลำต้นใบแคบเรียวยาวปลายใบแหลมโคนใบสอบลงมาถึงกาบใบ พื้นใบมีสีเขียวหรืมีสีขาวพาดตามยาวของใบ ขนาดความกว้างของใบประมาณ 2-3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 6-8เซนติเมตรกวนอิมทองต่างกับกวนอิมเงินที่ลำต้นมีสีขาวหรือเหลืองส่วนของใบนั้นกวนอิมทองพื้นใบสีเขียวอ่อนสลับกับสี เหลืองอ่อน หรือเหลืองทองพาดไปตามยาวของใบ การเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นกวนอิมทองไว้ประจำบ้านจะทำให้คนในบ้านมีฐานะดีเกิดความร่ำรวยเพราะต้นกวนอิมทองเป็นไม้นำทองและของมีค่าเข้ามาสู่คนในบ้านดังนั้นจึงถือว่าเป็นไม้มงคลนามนอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่าต้นกวนอิมทองเป็นต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะคนโบรานใช้ต้นกวนอิมทอง ประกอบในพิธีบูชาพระเจ้าและพิธีที่เป็นศาสนาได้ดียิ่งนัก ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นกวนอิมทองไว้ทางทิศตะวันออก ผู้ปลูกควรปลูกในวันอังคาร เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาประโยชน์ทั่วไปทางใบให้ปลูกในวันอังคาร การปลูกมี 2 วิธี 1. การปลูกในกระถางเพื่อประดับภายในและภายนอกอาคาร ใช้กระถางทรงสูงขนาด 8-12 นิ้ว ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก : แกลบผุ :    ดินร่วนอัตรา 1:1:1ผสมดินปลูกควรเปลี่ยนกระถาง1-2 ปี/ครั้งเพราะการขยายตัวของรากแน่นเกินไปและการแตกกอของทรง   พุ่มโตขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเปลี่ยนดินปลูกใหม่ เพื่อทดแทนดินปลูกเดิมที่เสื่อมสภาพไป 2.การปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวนโบราณนิยมปลูกไว้บริเวณบ้านและสวนโบราณนิยมปลูกไว้บริเวณหน้า   บ้าน เพราะจะได้เป็นเสน่ห์แก่บ้าน ขนาดหลุมปลูก 20

Read More »

กวนอิมเงิน (หวายด่างหรืออ้อลาย)

ชื่อสามัญ Ribbon plant ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena sonderiana”silver” ตระกูล LILIACEAE ถิ่นกำเนิด ในประเทศคาเมรูนและคองโก ลักษณะทั่วไป กวนอิมเงินเป็นพรรณไม้ยืนต้น คล้ายกับสกุลหวายลำต้นโตประมาณ 1-2 เซนติเมตร ลำต้นมีความสูงประมาณ 1-3 เมตรลำต้นกลมตรงเล็กลำต้นเป็นข้อๆสีเขียวไม่มีกิ่งก้านสาขามีการเจริญการยืดตัวของข้อใบเป็นใบเดี่ยวแตกออกจากส่วนยอดของลำต้น มีกาบใบหุ้มห่อลำต้น สลับกันเป็นชั้นๆ ตามข้อของลำต้น ใบแคบเรียวยาว ปลายใบแหลม โคนใบสอบลงมาถึงกาบใบพื้นใบมีสีเขียวหรืมีสีขาวพาดตามยาวของใบ ขนาดความกว้างของใบประมาณ 2-3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 6-8 เซนติเมตร การเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นกวนอิมเงินไว้ประจำบ้าน จะทำให้คนในบ้านมีฐานะดี เกิดความร่ำรวย เพราะต้นกวนอิมเป็นไม้นำเงินเข้ามาหมุนเวียนให้คนในบ้าน ดังนั้นจึงถือว่าเป็นไม้มงคลนาม นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่า ต้นกวนดิมเงินเป็นต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะคนโบราณใช้ต้นกวนอิมประกอบในพิธีบูชาพระเจ้า และพิธีมงคลทางศาสนาดียิ่งนัก ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นกวนอิมเงินไว้ทางทิศตะวันออก ผู้ปลูกควรปลูกในวันอังคาร เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาประโยชน์ทั่วไปทางใบให้ปลูกในวันอังคาร การปลูกมี 2 วิธี 1. การปลูกในกระถางเพื่อประดับภายในและภายนอกอาคาร ใช้กระถางทรงสูงขนาด 8-12 นิ้ว ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก

Read More »

เข็มสามสี

ชื่อสามัญ Rainbow Tree ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena marginata “Tricolor” ตระกูล RUBIACEAE ถิ่นกำเนิด เป็นพันธุ์ไม้ที่เกิดจากการกลายพันธุ์ ในประเทศญี่ปุ่นต่อมาอเมริกาได้นำไปขยายและแพร่พันธุ์ในรัฐฟลอริด้าเมื่อปี ค.ศ. 1973 ลักษณะทั่วไป เข็มสามสี มีลำต้นมีขนาดเล็ก ลำต้นแก่จะมีสีน้ำตาลอ่อน กิ่งแขนงจะแตกออกตามส่วนข้อของลำต้น ช่วงใบถี่แตกใบอ่อนตรงส่วนยอดของลำต้น ใบมีลักษณะแคบ ปลายใบแหลม ใบมีสามสีเป็นแถบไปตามความยาวของใบโดยมีลักษณะการเรียงตัวดังนี้ คือ สีแดงจะอยู่ขอบนอก สีครีมหรือเหลืองอ่อนจะอยู่ ถัดเข้ามาและสีเขียวจะอยู่ข้างในตรงกลางใบ ถ้าหากปลูกในที่ที่มีแสงแดงจัด สีบนใบจะสดใสสวยงามมาก นิยมใช้เป็นไม้ประดับภายนอกโดยเฉพาะการตกแต่งสวน การดูแลรักษา แสง                          ต้องการแสงแดด น้ำ                             ชอบน้ำมาก แต่ไม่ควรจะขังแฉะ ดิน                           ชอบดินร่วนซุย มีการระบายน้ำดี ปุ๋ย                           ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักให้ปีละ 2 ครั้ง การขยายพันธ์           ตัดชำ โรคและแมลง            ปลูกเป็นไม้ประดับกลางแจ้ง ไม่ค่อยพบโรคแมลง จะพบเพลี้ยแป้งระบาดบ้าง                                  ในช่วงที่อาการแห้งแล้ง การป้องกันกำจัด        ฉีดพ่นด้วยมาลาไธออนหรือไดเมทโธเอธตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในฉลากยา

Read More »

วาสนาอธิษฐาน

ชื่อสามัญ Cornstalk Plant ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena fragrans massangeana. ตระกูล AGAVACEAE ชื่ออื่น มังกรหยก ลักษณะทั่วไป วาสนาอธิษฐานเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 4-10 เมตร ลำต้นกลม ต้นตรง ไม่มีกิ่งก้าน ลำต้นเป็นข้อถี่ผิวเปลือกลำต้นมีสีน้ำตาลใบเป็นใบเดี่ยวแตกออกจากลำต้นส่วนยอดเรียงซ้อนกันเวียนรอบลำต้นเป็นรูปวงกลมลักษณะใบเรียวยาว ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบเกลี้ยงเป็นมันสีเขียว ตัวใบโค้งงอ ขนาดใบกว้างประมาณ 3-6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 20-40 เซนติเมตรออกดอกเป็นช่อตรงส่วนยอดของลำต้นช่อดอกมีขนาดใหญ่เป็นรูปทรงกลมช่อดอกยาวดอกมีขนาดเล็กอยู่รวมกันเป็น กลุ่มดอกมีสีขาวหรือเหลืองอ่อนกลิ่นหอมฉุนวาสนาราชินีต่างกับวาสนาอธิษฐานตรงที่สีของใบวาสนาอธษฐานพื้นใบมีสีเขียวมีลายเส้น สีขาวหรือเหลือง พาดตามยาวของใบ การเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นวาสนาอธิษฐานไว้ประจำบ้าน จะทำให้เกิดความสุข สมหวัง ของชีวิตเพราะเป็นไม้มงคลคือต้นวาสนาอธษฐาน สามารถทำให้เกิดแรงบันดาล ตามความปรารถนาของชีวิตตามคำอธิษฐาน นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่าบ้านใดปลูกต้นวาสนาอธิษฐานไว้ประจำบ้านจะทำให้มีโชควาสนาเพราะเป็นไม้เสี่ยงทายคือถ้าผู้ใดดูแลรักษาได้เจริญสวยงามสามารถทำให้โชคลาภตามมาด้วย ต้นวาสนาที่นิยมปลูก 1.วาสนาราชินี 2.วาสนามังกรหยก ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นวาสนาอธิษฐานไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ปลูกควรปลูกในวันอังคาร เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาประโยชน์ทางใบ ให้ปลูกในวันอังคาร ถ้าจะให้เป็นมงคลยิ่งขึ้นผู้ปลูกควรเป็นสภาพสตรี เพราะวาสนาอธิษฐานเป็นชื่อที่เหมาะสมกับสุภาพสตรี การปลูกมี 2 วิธี

Read More »

วาสนาราชินี

ชื่อสามัญ Queen of Dracaenas ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena goldieana. ตระกูล AGAVACEAE ชื่ออื่น มังกรหยก ลักษณะทั่วไป วาสนาราชินีเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 4-10 เมตร ลำต้นกลม ต้นตรง ไม่มีกิ่งก้าน ลำต้นเป็นข้อถี่ผิวเปลือกลำต้นมีสีน้ำตาลใบเป็นใบเดี่ยวแตกออกจากลำต้นส่วนยอดเรียงซ้อนกันเวียนรอบลำต้นเป็นรูปวงกลมลักษณะใบเรียวยาว ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบเกลี้ยงเป็นมันสีเขียว ตัวใบโค้งงอ ขนาดใบกว้างประมาณ 3-6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 20-40 เซนติเมตรออกดอกเป็นช่อตรงส่วนยอดของลำต้นช่อดอกมีขนาดใหญ่เป็นรูปทรงกลมช่อดอกยาวดอกมีขนาดเล็กอยู่รวมกันเป็นกลุ่มดอกมีสีขาวหรือเหลืองอ่อน กลิ่นหอมฉุน ต้นวาสนาที่นิยมปลูก 1.วาสนาอธิษฐาน 2.วาสนามังกรหยก การเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นวาสนาราชินีไว้ประจำบ้านจะทำให้มีบุญที่ลูงล้นมีโชควาสนาที่ประเสริฐนักเพราะต้นวาสนาราชินีเป็นไม้มงคลนามที่คนไทยโบราณนิยมปลูกกันมานานและยังมีความเชื่ออีกว่าถ้าผู้ใดปลูกต้นวาสนาแล้วสามารถดูแลรักษาไว้สวยงามและออกดอก เชื่อกันว่าจะทำให้มีโชคลาภตามไปด้วย ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นวาสนาราชินีไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ปลูกควรปลูกในวันอังคาร เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาประโยชน์ทางใบให้ปลูกในวันอังคาร ถ้าจะให้เป็นมงคลยิ่งขึ้นผู้ปลูกควรเป็นสภาพสตรี เพราะวาสนาราชินีเป็นชื่อที่เหมาะสมกับสุภาพสตรี การปลูกมี 2 วิธี 1.การปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน ขนาดหลุมปลูก 30 x 30 x 30 เซนติเมตร

Read More »

หมากผู้หมากเมีย

ชื่อสามัญ Ti long Plant Tree of Kings ชื่อวิทยาศาสตร์ Cordyline sp. ตระกูล LILIACEAE ลักษณะทั่วไป หมากผู้หมากเมียเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดเล็กลักษณะเป็นพุ่ม ลำต้นมีความสูงประมาณ 1-3 เมตร ลำต้นมีขนาดเล็กกลมลำต้นมีข้อถี่ ลำต้นมีสีน้ำตาลอ่อน ใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงส่วนยอดของลำต้น แตกใบตามข้อต้นใบเป็นรูปหอกปลายใบแหลมขอบใบเรียบและมีกาบใบหุ้มลำต้นใบออกเรียงเป็นชั้นสลับกันขนาดใบและสีสรรจะแตกต่างตามชนิดพันธุ์ออกดอกเป็นช่อออกตรงส่วนยอดของลำต้น ปลายช่อดอกมีกลุ่มดอกเล็ก ๆ สีขาว ช่อหนึ่งจะมีช่อดอกย่อยประมาณ 5-10 ดอก การเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นหมากผู้หมากเมียไว้ประจำบ้านจะทำให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขเพราะหมากผู้หมากเมียต้องเป็นของคู่กันเสมอคือคู่สุขคู่สมคู่บ้านคู่เมืองคนไทยโบราณนิยมปลูกไว้ประจำบ้านมาตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วนอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่า ใบของหมากผู้หมากเมีย ยังใช้ประกอบในงานพิธีมงคลที่สำคัญ เช่น ใช้เป็นเครื่องบูชาพระ งานขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน เป็นต้น ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นหมากผู้หมากเมียไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ปลูกควรปลูกในวันอังคาร เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกเอาประโยชน์ทั่วไปทางใบให้ปลูกในวันอังคาร การปลูกมี 2 วิธี 1. การปลูกในกระถางเพื่อประดับภายในและภายนอกอาคาร ควรใช้กระถางทรงสูง ขนาด 8-12 นิ้ว ใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก :    ขุยมะพร้าว :

Read More »