สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx
tabak

ตะแบก

ชื่อสามัญ Cananga ชื่อวิทยาศาสตร์ Cananga odorata. ตระกูล ANNONACEAE ลักษณะทั่วไป ตะแบกเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางและใหญ่ลำต้นสูงประมาณ10-25 เมตรโคนต้นเป็นพูเป็นเหลี่ยมยิวเปลือกมีสีเทาปนน้ำตาลอ่อนผิวเปลือกค่อนข้างเรียบมีรอยขรุขระเป็นหลุมตื้นๆเกิดสะเก็ดเป็นแผ่นบางๆมี่เปลือกใบเป็นใบเดี่ยวออกตามกิ่งก้านปลายยอดลักษณะใบมนขอบขนาน เนื้อใบหนา ผิวเกลี้ยงเรียบเป็นมัน ขนาดใบกว้างประมาณ 8-10 เซนติเมตร ยาวประมาณ10-14 เซนติเมตร ออกดอกเป็นช่อยาว ลักษณะดอกมีกลีบรอบดอกเป็นรูปถ้วยเชื่อมติดกับดอก มีกลีบดอกประมาณ 5-7 กลีบ ริมขอบกลีบจะย่นบาง ดอกมีสีม่วงอ่อน ขนาดผลยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตรผลเมื่อแก่จะแตกเป็นเสี้ยว6เสี้ยวภายในผลมีเมล็ดเล็ก ๆ การเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นนะแบกไว้ประจำบ้านจะทำให้มีฐานะสูงขึ้น และมีความมั่นคง แข็งแรง เพราะ แบก คือการแบกไว้ไม่ให้ตกสามารถยกขึ้นไว้ให้สูงไม่ให้ตกต่ำดังนั้นจึงมีแรงมากบางคนก็เรียกต้องตะแบกว่าเสลาหมายถึงความแข็งแรงแข็งแกร่งเหมือนกับหินนอกจากนี้ยังมีคนโบราณเรียกต้นตะแบกว่าอินทนิลซึ่งมีความหมายว่าพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ซึ่งมีอิทธิฤทธิ์มากซึ่งช่วยคุ้มครองปวงชนทั้งโลก ดังนั้นต้นตะแบกจึงเป็นไม้มงคลนาม ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัยควรปลูกต้นตะแบกไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผู้ปลูกควรปลูกในวันเสาร์เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาคุณทั่วไปให้ปลูกในวันเสาร์ถ้าจะให้เป็นมงคลยิ่งขึ้นผู้ปลูกควรเป็นผู้ใหญ่ที่ควรเคารพนับถือและเป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดี ก็จะเป็นสิริมงคลยิ่งนัก การปลูก นิยมปลูกลงในแปลงปลูก เพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน ขนาดหลุมปลูก 50 x 50 x 50 เซนติเมตรใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก :ดินร่วน อัตรา 1 :

Read More »
kadunnga

กระดังงา

ชื่อสามัญ Cananga ชื่อวิทยาศาสตร์ Cananga odorata. ตระกูล ANNONACEAE ลักษณะทั่วไป กระดังงาเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางและใหญ่ลักษณะการแตกกิ่งก้านลู่ลงข้างล่างบางชนิดก็มีลักษณะเป็นเถาเลื้อยลำต้นสูงประมาณ15 – 25 เมตรเปลือกลำต้นมีสีน้ำตาลและสีเทาโคนต้นมีปุ่มอยู่เล็กน้อยแตกกิ่งสาขามากมุ่มแน่นใบเป็นใบเดี่ยวออกสบับกันตามกิ่งก้าน ลักษณะใบยาวประมาณ 12-15 เซนติเมตร กว้างประมาณ 4-6 เซนติเมตรปลายใบแหลมโคนใบมนสอบแหลมขอบใบเรียบ สีเขียว ดอกจะออกเป็นช่อ ตามปลายกิ่งหรือโคนใบมีสีเหลือง กลิ่นหอมแรงดอกหนึ่งจะมี 6 กลีบ ดอกจะแบ่งเป็น2 ชั้นมีชั้นละ 3 กลีบ ลักษณะของดอกเรียวยาว ม้วนบิดไปมา ขนาดดอกยาวประมาณ 3-5 นิ้ว ตรงกลางดอกมีจุดเล็ก ๆ สีขาว การเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นกระดังไว้ประจำบ้านจะทำให้มีชื่อเสียงโด่งดัง เพราะ กระดัง คือการทำให้เกิดเสียงดังไปไกล นอกจากนี้ยังเชื่ออีกว่า เสียงดังเหมือนกับนกการะเวกในสมัยพุทธกาล คือมีเสียงดังไพเราะมาก ก้องไกลทั่วสวรรค์ ดังนั้นบางคนจึงเรียกกระดังงาว่า การะเวก ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัยควรปลูกต้นกระดังงาไว้ทางทิสตะวันออกผู้ปลูกควรปลูในวันพุธเพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เอาประโยชน์ทั่วไปทางดอกให้ปลูกในวันพุธ การปลูก นิยมปลูกลงในแปลงปลูก เพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน ถ้าเป็นชนิดแบบเถาเลื้อย ดังนั้นควรมีค้าน

Read More »
supaniga

สุพรรณนิการ์

ชื่อสามัญ Buttercup Tree ชื่อวิทยาศาสตร์ Cochlospermum vitifolium. ตระกูล COCHLOSPERMACEAE ชื่ออื่น ฝ้ายคำ กรรณิการ์ ลักษณะทั่วไป สุพรรณริการ์เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางการแตกกิ่งก้านของทรงพุ่มโปร่งลำต้นมีความสูงประมาณ8-15 เมตรผิวเปลือกลำต้นสีน้ำตาลเข็มผิวลำต้นเรียบ ใบเป็นใบเดี่ยวคล้ายรูปหัวใจ ลักษณะใบเป็นรูปมนกว้าง ริมขนาดใบกว้างประมาณ 8-10 เซนติเมตร ยาวประมาณ 12-15 เซนติเมตร ดอกออกเป็นช่อ ช่อหนึ่งยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตรดอกมี 5 กลีบลักษณะกลีบดอกงุ้มเข้าหากัน กลีบดอกและเกสรมีสีเหลืองอยู่ตรงกลางลักษณะเป็นเส้นเล็กๆ จำนวนมากดอกบานเต็มที่มีขนาด46เซนติเมตรผลกลมเป็นพูมีขนาดโตประมาณ 4 – 6 เซนติเมตรเมื่อแก่จะแตกออก3-5 พูภายในผลมีเส้นใยคล้ายฝ้ายสีขาวและมีเมล็ดเล็กสีดำประกอบอยู่ภายใน การเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นสุพรรณนิการ์ไว้ประจำบ้าน จะทำให้มีความศักดิ์สิทธิ์ เพราะต้นสุพรรณิการ์โบราณเรียกว่า ต้นปาริชาติ คือ ดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ปลูกไว้ตามวิหารของพระเจ้าในสมัยพุทธกาล นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่า เป็นต้นไม้ที่มีค่าสูงเปรียบเสมือนทองคำ เพราะต้นสุพรรณนิการ์ บางคนเรียกว่า ต้นฝ้ายคำ ซึ่งดอกมีสีเหลืองทองคำ ชูช่อสู่ฟ้า ดุจอันเบิกบานตระการตา คนทั่วไปจึงยกย่องสรรเสริญว่าเป็นดอกไม้คู่ฟ้า ดังนั้นจึงเป็นไม้มงคลนาม ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย

Read More »
lamdoun

ลำดวน

ชื่อสามัญ Lamdman ชื่อวิทยาศาสตร์ Melodorum fruticosum. ตระกูล ANNONACEAE ชื่ออื่น หอมนวล ลักษณะทั่วไป ลำดวนเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางลำต้นมีความสูงประมาณ 5-10 เมตรผิวเปลือกลำต้นเป็นสีเทาผิวต้นเรียบมีรอยแตกแล็กน้อยแตกกิ่งก้านสาขาตามข้อต้น ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับกันตามข้อ ลำต้นและกิ่งลักษณะใบเป็นรูปหอก ยาวรีปลายใบแหลมโคนใบมนแหลม ขอบใบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อย ผิวใบเรียบเป็นมันสีเขียวเข้ม ขนาดใบกว้างประมาณ 3 – 5 เซนติเมตรยาวประมาณ 5-10 เซนติเมตรดอกเป็นดอกเดี่ยวออกตามส่วนยอดและตามง่ามใบมีกลีบดอก 6 กลีบซ้อนกันเป็นชั้นปลายกลีบแหลมโคนกลีบดอกกว้างดอกมีขนาดเล็กสีเหลืองกลิ่นหอมผลกลมเล็กปลายผลมนโคนผลแหลมผิวเรียบเกลี้ยงสีเขียวมีผลอยู่รวมกันประมาณ 1-2 ผล ภายในผลมีเมล็ดประมาณ 1-2 เมล็ด ขนาดผลโดยประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร การเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นลำดวลไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความคิดถึง ความสดชื่น เพราะ ลำดวล หรือ ลำดวล คือ ความกลมกลืน ดความดูดดื่ม ความชื่นฉ่ำ นอกจากนี้ดอกของลำดวนยังมีลักษณะสีนวลสว่างกลิ่นหอมเย็น กระจายไปไกลมิรู้คลาย และยังเชื่ออีกว่าเกสรของลำดวนเป็นยาวิเศษอย่างหนึ่ง สำหรับบำรุงสุขภาพจิตที่ดีอีกด้วย ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก

Read More »
pikun

พิกุลทอง

ชื่อสามัญ Bullet Wood Headland Flower ชื่อวิทยาศาสตร์ Mimusops elengi Linn. ตระกูล SAPOTACEAE ชื่ออื่น ไกรทอง ลักษณะทั่วไป พิกุลทองเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 8-15 เมตร ผิวเปลือกสีนำตาลเข้ม มีรอยแตกบาง ๆ ตามยาวลำต้นแตกกิ่งก้านเป็นพุ่มแน่นกว้างเป็นทรงกลมใบออกเรียงสลับกันใบมนรูปไข่ปลายแหลมลักษณะโคนใบมนสอบขอบใบโค้งเป็นคลื่นเล็กใบเป็นมันสีเขียวขนาดใบกว้างประมาณ3-5 เซนติเมตรยาวประมาณ5-8 เซนติเมตรออกดอกเป็นกระจุกตามง่ามใบหรือยอดมีกลีบดอกประมาณ8 กลีบเรียงซ้อนกันกลีบดอกเป็นจักรเล็กน้อยดอกเล็กสีขาวนวลมีกลิ่นหอมมากผลรูปใข่หรือกลมรีผลแก่มีสีแสด เนื้อในเหลืองรสหวาน ภายในมีเมล็ดเดียวขนาดผลกว้างประมาณ 1-2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร การเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นพิกุลทองไว้ประจำบ้านจะทำให้มีอายุยืนเพราะโราณเชื่อว่าต้นพิกุลทองเป็นไม้ที่มีความแข็งแรงทนทานและมีอาจุยาวนานดังนั้นจึงนิยมใช้เนื้อไม้นำมาใช้ประโยชน์ในงานพิธีมงคลได้เป็นอย่างดีเช่นด้ามหอกที่ใช้เป็นอาวุธเสาบ้านพวงมาลัยเรือและยังมีความเชื่ออีกว่าต้นพิกุลทองเป็นต้นไม้ที่มีความขลังและศักดิ์สิทธิ์เพราะโบราณเชื่อว่าเป็นไม้ที่มีเทพเจ้าสิงสถิตอยู่ ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นพิกุลทองทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผู้ปลูกควรปลูกในวันจันทร์หรือวันเสาร์ เพราะคนโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาคุณทั่วไปให้ปลูกในวันเสาร์ ถ้าจะให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองผู้ปลูกควรเป็นสุภาพสตรี เพราะพิกุลเป็นชื่อที่เหมาะสำหรับสุภาพสตรี การดูแลรักษา แสง                          ต้องการแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง น้ำ                             ต้องการปริมาณน้ำน้อย ควรให้น้ำ 7-10 วัน/ครั้ง อายุประมาณ 4 ปี สามารถทนต่อสภาพธรรมชาติได้ ดิน                           ชอบดินร่วนซุย มีความชื้นน้อยถึงปานกลาง ปุ๋ย                           ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก

Read More »
songpadal

ทรงบาดาล

ชื่อสามัญ Kalamona ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassia surattensis Burm.. ตระกูล LEGUMINOSAE ชื่ออื่น ขี้เหล็กหวาน ตรึงบาดาล ลักษณะทั่วไป ทรงบาดาลเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 5-10 เมตร ทรงพุ่มมีการแตกกิ่งก้านสาขามากและแน่นทึบใบเป็นใบรวมออกเป็นแผงบนก้านใบ แผงใบยาวประมาณ 5-7 เซนติเมตร ใบเรียบอยู่ บนแผงเป็นคู่มีประมาณ 8-12 ใบ ลักษณะใบขอบขนานใบเป็นรูปมนพื้นใบเกลี้ยงสีเขียวขนาดใบกว้างประมาณ1 เซนติเมตรยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตรออกดอกเป็นช่อ ตามส่วนยอดของลำต้น มีกลีบดอก 5 กลีบ ดอกมีสีเหลือง ดอกบานเต็มที่กว้างประมาณ 2-3 เซนติเมตรผลเป็นฝักแบนๆ ออกเป็นช่อ ฝักเป็นคลื่นซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดภายใน ขนาดฝักกว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10-15เซนติเมตร การเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นทรงบาดาลไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความยิ่งใหญ่ กว้างขวาง เพราะทรงบาดาลคือผู้เป็นใหญ่แห่งนาคพิภพในชั้นบาดาลและยังมีบางคนกล่าวว่าทรงบาดาลหรือทรงบันดาลคือความเกิดขึ้นแห่งพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ และยังมีความเชื่ออีกว่าจะทำให้มีทองมากเพราะดอกทรงบาดาลสามารถออกดอกตลอดปีลักษณะดอกขณะบานมีสีเหลือง เรืองรองดั่งทองอำไพ ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นทรงบาดาลไว้ทางทิศตะวันตก ผู้ปลูกควรปลูกในวันเสาร์ เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาคุณทั่วไปให้ปลูกในวันเสาร์

Read More »
kunlapapouk

กัลปพฤกษ์

ชื่อสามัญ Horse Cassia ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassia grandis Linn. ตระกูล LEGUMINOSAE ถิ่นกำเนิด – ลักษณะทั่วไป กัลปพฤกษ์เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 10-15 เมตร เปลือกนอกสีเทาลำต้นมีรอยเป็นเส้นเล็กน้อยแตกกิ่งก้านพุ่งสู่ด้านบนไม่ค่อยเป็นระเบียบ ใบเป็นแผงมีใบย่อยประมาณ 5-6 คู่ออกเรียงตรงกันตามก้านใบเป็นคู่ๆใบบางเรียบปลายใบแหลม ขนาดของใบกว้างประมาณ 2-4 เซนติเมตร ใบยาวประมาณ 4-7 เซนติเมตรดอกออกเป็นช่อตามกิ่งก้านมีกลิ่นหอมมีสีชมพูแกมขาวดอกบานจะมีความกว้างประมาณ23เซนติเมตรมีกลีบดอก5กลีบตรงกลางดอกจะมีเกสรตัวผู้สีเหลืองผลเป็นฝักกลม ยาว มีสีดำ เมื่อแก่เนื้อในฝักมีสีขาวกั้นเป็นชั้นๆ แต่ละชั้นจะมีเมล็ดเรียงอยู่ภายใน ฝักหนึ่งยาวประมาณ 15-30 เซนติเมตร การเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นกัลปพฤกษ์ไว้ประจำบ้านจะช่วยทำให้เกิดความประสบผลสำเร็จในชีวิตเพราะต้นกัลปพฤกษ์ เป็นต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความชัยชนะ และความอิสระแห่งผล นอกจากนี้ยังเชื่ออีกว่าต้นกัลปพฤกษ์เป็นต้นไม้ของเทพเจ้าเพราะต้นกัลปพฤกษ์เป็นต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ไม้ทิพย์มีคุณวิเศษตามตำนานพระพุทธเจ้าในสมัยโบราณดังนั้นต้นกัลปพฤกษ์จึงเป็นไม้มงคลนาม ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัยควรปลูกต้นกัลปพฤกษ์ไวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผู้ปลูกควรปลูกในวันเสาร์เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้มีคุณทั่วไปให้ปลูกในวันเสาร์ถ้าจะให้เป็นมงคลยิ่งขึ้นผู้ปลูกควรเป็นผู้ใหญ่ที่ควรเคารพนับถือและเป็นผู้ประกอบคุณงามความดี ก็จะเป็นสิริมงคลยิ่งนัก การปลูก นิยมปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวนควรปลูกให้ห่างบริเวณบ้านพอสมควรเพราะเป็นไม้ที่มีการแตกกิ่งก้านสาขากว้างใหญ่ขนาดหลุมปลูก 50 x 50 x 50 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน อัตรา 1: 2

Read More »

สร้อยทอง

ชื่อสามัญ Golden Rod ชื่อวิทยาศาสตร์ Solidage caradensis. ตระกูล COMPOSITAE ชื่ออื่น ทองอุไร ลักษณะทั่วไป สร้อยทองเป็นพรรณไม้ล้มลุกที่มีลำต้นเตี้ยลำต้นมีความสูงประมาณ 30-100 เซติเมตรการเจริญเติบโตของลำต้นมีการแตกแขนงรอบ ๆ ต้นกิ่งก้านมีขนาดเรียวเล้กใบออกตามลำต้นใบรียาวมีสีเขียวแก่ขนาดใบกว้างประมาณ 2-3 เซนติเมตรยาวประมาณ 8-12 เซติเมตร ออกดอกเป็นช่อตามโคนใบและส่วนยอด มีดอกย่อยรวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆติดอยู่บนก้านดอกมีสีเหลืองดอกมีกลิ่นหอมเล้กน้อยขนาดดอกบานเต็มที่โตประมาณ1 เซนติเมตรเวลาออกดอกจะแน่นและสวยงามมากมีสีเหลืองคล้ายทอง การเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นสร้อยทองไว้ประจำบ้านจะทำให้มีทองเพราะสร้อยทอง หรือทองอุไรเป็นไม้มงคลนามนอกจากนี้คนไทยโบราณได้นำดอกสร้อยทองเพื่อไปบูชาพระในงานพิธีมงคลทางศาสนาอีกด้วยเพราะโบราณเชื่อว่าดอกสร้อยทองเปรียบเสมือนทองที่มีค่าสูงนั่นเองและเวลาถึงช่อดอกบานลักษณะของดอกสร้อยทองจะออกดอกแน่นเต็มต้นดูสวยงามมาก มีสีเหลืองคล้ายกับสีทองคำ ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นสร้อยทองไว้ทางทิศเหนือ ผู้ปลูกควรปลูกในวันพุธ เพราะคนโบราณเชื่อว่า การปลูกไม้เพื่อเอาประโยชน์ทั่วไปทางดอกให้ปลูกในวันพุธ การปลูก นิยมปลูกในแปลงปลูก เพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน ขนาดหลุมปลูก 30 x 30 x 30 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน อัตรา 1 : 1 ผสมดินปลูก ถ้าจะให้สวยงามควรปลูกรวมกันเป็นกลุ่ม หรือเป็นแปลงเพราะจะทำให้ดอกมีความสวยงาม และเด่นชัดขึ้นมาก

Read More »
put

พุด

ชื่อสามัญ Gerdenia Crape Jasmine ชื่อวิทยาศาสตร์ Gardenia jasminoides. ตระกูล RUBIACEAE ลักษณะทั่วไป พุดเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ลักษณะเป็นพุ่มเตี้ย ลำต้นมีความสูงประมาณ 1-3 เมตร ผิวลำต้นมีสีขาวเทาแตกกิ่งก้านออกใบรอบต้น ใบเป็นใบเดี่ยว แตกออกเป็นคู่ตรงกันข้ามออกตามข้อของกิ่ง ลักษณะของใบเป็นรูปมนรี ปลายใบแหลม ผิวใบเรียบสีเขียว ขนาดใบกว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 8-12 เซนติเมตรดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกตามปลายยอดหรือปลายกิ่ง ช่อหนึ่งมีดอกประมาณ 5-6 ดอก ซึ่งแล้วแต่ชนิดพันธุ์ ดอกมีกลิ่นหอมสีขาว กลีบดอกซ้อนเป็นชั้น ๆ หรือเรียงเป็นชั้นเดียวแล้วแต่ชนิดพันธุ์ ดอกบานมีความโตประมาณ2-5 เซนติเมตร ออกผลเป็นฝักรูปกระบอกแหลมโค้ง ภายในมีเมล็ดประมาณ 3-5 เมล็ด การเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นพุดไว้ประจำบ้านจะทำให้มีความเจริญ ความมั่นคง เพราะพุด หรือ พุฒ หมายถึงความเข็งแรง สมบูรณ์ คือความเจริญมั่นคง นั่นเอง นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่า จะทำให้เกิดบริสุทธิ์

Read More »
porahong

พู่ระหงส์

ชื่อสามัญ Fringed Hibiscus ชื่อวิทยาศาสตร์ Hibiscus schizopetalus. ตระกูล MALAVACEAE ชื่ออื่น พู่เรือหงส์ ลักษณะทั่วไป พู่ระหงส์เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดกลางลำต้นมีความสูงประมาณ 4-10 เมตรผิวเปลือกลำต้นมีสีน้ำตาลอ่อนผิวเปลือกเป็นร่องแตกสะเก็ดเล็กน้อยแตกกิ่งก้านสาขาออกไปรอบๆต้นกรีดดูเปลือกจะมียางเหนียวใสใบเป็นใบเดี่ยวแตกออกตามกิ่งก้านออกเรียงสลับกัน ลักษณะในรูปมนรี ปลายใบแหลม ขอบใบคล้ายฟันเลื่อย ผิวใบเรียบสีเขียว ขนาดใบกว้างประมาณ 5-8 เซนติเมตรยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร ดอกเป็นดอกเดียว ออกตามยอดหรือปลายกิ่งดอกมีสีแดง สีชมพูสีขาวแล้วแต่ชนิดพันธุ์มีกลีบดอก 5 กลีบเวลาบานกลีบจะโค้งงอตรงกลางดอกจะมีเกสรยื่นยาวออกมาประมาณ 5-8 เซติเมตรปลายหลอดเกสรมีลักษณะเป็นเส้นเล็ก ๆ สีเหลือง ขนาดดอกบานเต็มที่ ประมาณ 8-12 เซนติเมตร การเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นพู่ระหงส์ไว้ประจำบ้านจะทำให้เป็นผู้มีน้ำใจและมีจิตใจที่สูง เพราะลักษณะของดองพู่ระหงห์เวลาบานจะบ่งบอกถึงกริยาที่หวานเย็น เบิกบานแสดงถึงความยินดีมีน้ำใจ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นในตัวของดอกพู่ระหงส์เองนอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่าพู่ระหงส์เป็นของสูงที่มีค่าอย่างหนึ่งคือพู่เรือหงส์เป้ฯเครื่องประดับส่วนหัวของเรือหงส์ซึ่งใช้ในพิธีสำคัญของพระมาหากษัตริย์ แสดงถึงความมีคุณค่าที่สูงส่ง ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นพู่ระหงส์ ไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผู้ปลูกควรปลูกในวันพุธ เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เอาประโยชน์ทั่วไปทางดอกให้ปลูกในวันพุธ การปลูกมี 2 วิธี 1. การปลูกในกระถางเพื่อประดับภายในอาคารและภายนอกอาคาร ควรใช้กระถางทรงสูง

Read More »