สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx
prayong

ประยงค์

ชื่อสามัญ – ชื่อวิทยาศาสตร์ Aglaia odorata ตระกูล MEUACEAE ชื่ออื่น กระยง ลักษณะทั่วไป ประยงค์เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ลักษณะลำต้นและใบคล้ายกับต้นแก้ว ลำต้นมีความสูงประมาณ 3-6 เมตร ผิวเปลือกลำต้นมีสีน้ำตาลอ่อน ใบมีลักษณะมนรี ปลายใบแหลม โคนแหลม พื้นใบมีสีเขียว ลักษณะคล้ายกับต้นแก้วแต่การแตกใบของประยงค์จะออกตามปลายกิ่งหนาแน่นและเป็นช่อดอกออกเป็นช่อยาวตามปลายกิ่งดอกมีขนาดเล็กสีเหลือง มีกลีบดอก 5 กลีบ การเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นประยงค์ไว้ประจำบ้านจะมีความยั่งยืนความมั่นคง เพราะ ประยงค์ หรือ กระยง คือความยืนยง ความมั่นคงหรือความอยู่ยงคงกระพัน ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นประยงค์ไว้ทางทิศตะวันตก ผู้ปลูกควรปลูกในวันเสาร์ พราะคนโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาคุณทั่วไปให้ปลูกในวันเสาร์ การปลูก นิยมปลูกในแปลงปลูก เพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน ขนาด หลุมปลูก 30 x 30 x 30 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน อัตรา 1 :

Read More »
kem-1

เข็ม

ชื่อสามัญ – ชื่อวิทยาศาสตร์ Ixora chinensis lamk. ตระกูล RUBIACEAE ถิ่นกำเนิด – ลักษณะทั่วไป ต้นเข็มเป็นพรรณไม้ยืนต้นมีพุ่มขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางขนาดลำต้นมีความสูงประมาณ3-5 เมตรลำต้นเป็นต้นเดี่ยวหรือแตกกอแผ่สาขาออกไปเป็นต้นต้นเล็กกลมขนาดเส้นรอบวงประมาณ 4-10 เซนติเมตรลำต้นเรียบสีน้ำตาลกิ่งยอดมีสีเขียวแตกกิ่งตรงขึ้นด้านบน ใบเป็นใบเดี่ยวออกเป็นคู่สลับกันรอบต้นและกิ่ง ใบแข็งเปราะมีสีเขียวสด โคนใบมนปลายใบแหลม ลักษณะใบมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันตามชนิดพันธุ์ออกดอกเป็นช่อออกตรงส่วนยอดซึ่งมีก้านดอกชูไว้ภายในช่อประกอบด้วยดอกเล็กๆลักษณะเป็นหลอดเล็ก ๆ ซึ่งมีกลีบอยู่ส่วนบน ประมาณ 4-5 กลีบ กลีบเล็กแหลม ลักษณะดอกและสีสรรแตกต่างกันไป การเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกเข็มไว้ประจำบ้าน จะทำให้มีความฉลาดเฉียบแหลม เพราะเข็มคือสิ่งที่มึความแหลมคม ดังนั้นคนไทยโบรานจึงใช้ดอกเข็มในพิธีไหว้ครูเพื่อจะได้เป็นนักปราชญ์ที่มีสติปัญญาฉลาดเฉียบแหลมนอกจากนี้ยังใช้ดอกเข็มเป็นเครื่องบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีทางศาสนาได้เป็นสิริมงคลยิ่งนัก เข็มที่เหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้มงคล ข็มขาว                              White Ixora                                          Ixora finlaysoniana.                                          RUBIACEAE เข็มพญาอินทร์                    Violet Ixora                                          Eranthemum norvosum                                          RUBIACEAE เข็มเศรษฐีพัทยา                West Indian Jasmine                                          Ixora macrothyrsa cv.                                          RUBIACEAE   ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นเข็มไว้ ทางทิศตะวันออก ผู้ปลูกควรปลูกในวันพุธ เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพือเอาประโยชน์ทั่วไปทางดอก ให้ปลูกในวันพุธ การปลูกมี

Read More »
bithong

ใบทอง

ชื่อสามัญ Gold Leaves ชื่อวิทยาศาสตร์ Grapthophyllun pictum ตระกูล ACANTHACEAE ชื่ออื่น ทองนพคุณ ทองลงยา ลักษณะทั่วไป ใบทองเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดเล็กลักษณะเป็นพุ่มขนาดกลางลำต้นมีความสูงประมาณ2-4 เมตรการแตกกิ่งก้านสาขาออกจากโคนต้นและเจริญพุ่งตรงขึ้นไปข้างบนลำต้นกลมเล็กมีสีขาวปนเทาใบเป็นใบเดี่ยวแตกออกเป็นคู่ๆสลับกันตามข้อของลำต้นหรือกิ่งก้าน ลักษณะใบคล้ายรูปหอกปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อย พื้นใบมีสีเหลืองอ่อนขอบใบจะมีรอยด่างเป็นสีเหลือง ขนาดใบกว้างประมาณ 3-6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 7-10 เซนติเมตร ออกดอกเป็นช่อสั้นออกตามส่วนยอดของลำต้น ลักษณะเป็นหลอดยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร โคนหลอดจะมีกลีบดอก 3 กลีบ ดอกมีสีม่วง การเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นใบทองไว้ประจำบ้านจะทำให้มีเงินมีทองเพราะเป็นไม้มงคลนามนอกจากนี้คนไทยโบราณได้นำใบเงินใบทองมาประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาเช่นการทำน้ำพุทธมนต์การขึ้นบ้านใหม่ดังนั้นคนไทยโบราณจึงเชื่อว่า ต้นใบทองเป็นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นใบทองไว้ทางทิศตะวันออกหรือทิศใต้ก็ได้ ผู้ปลูกควรปลูกในวันอังคาร เพราะคนโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาประโยชน์ทั่วไปทางใบให้ปลูกในวันอังคาร ถ้าจะให้เป็นมงคลยิ่งขึ้นนั้น ควรปลูกต้นใบเงิน ใบทอง ใบนาก ไว้บริเวณเดียวกันหรือใกล้กันก็จะดียิ่งนัก การปลูกแบ่งเป็น 2 วิธี 1. การปลูกในกระถางเพื่อประดับภายนอกอาคารบ้านเรือน ใช้กระถางสูงขนาด 10-14 นิ้ว ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก :

Read More »

ใบเงิน

ชื่อสามัญ Caricature Plant ชื่อวิทยาศาสตร์ Grapthophyllun pictum ตระกูล ACANTHACEAE ชื่ออื่น ทองคำขาว ลักษณะทั่วไป ใบเงินเป็นพรรณไม้ขนาดเล็ก ลักษณะเป็นพุ่มขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 2-4 เมตร แตกกิ่งสาขาออกจากโคนต้นและเจริญพุ่งตรงไปข้างบน ลำต้นกลมเล็ก สีขาวปนเทา ใบเป็นใบเดี่ยวออกเป็นคู่ ๆ สลับกันตามลำต้น ใบเป็นรูปรี ปลายใบแหลมขอบใบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อยขนาดใบกว้างประมาณ3-6 เซนติเมตรยาวประมาณ7-10 เซนติเมตรพื้นใบสีเขียวกลางใบปนด้วยสีขาวหรือเหลืองจาง ๆ ออกดอกเป็นช่อ ตามส่วนยอดของลำต้น ลักษณะดอกเป็นหลอดยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตรโคนหลอดจะมีกลีบดอก 3 กลีบ ดอกมีสีแดงเข้ม การเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นใบเงินไว้ประจำบ้านจะทำให้มีเงินมีทองเพราะเป็นไม้มงคลนามนอกจากนี้คนไทยโบราณได้นำ ใบเงินใบทองมาประกอบพิธีสำคัญทางศาสนา เช่น การทำน้ำพุทธมนต์ การขึ้นบ้านใหม่ ดังนั้นคนไทยโบราณจึงเชื่อว่า ต้นใบเงินเป็นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัยควรปลูกต้นใบเงินไว้ทางทิศตะวันออกหรือทิศใต้ก็ได้ผู้ปลูกควรปลูกในวันอังคารเพราะคนโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาประโยชน์ทั่วไปทางใบ ให้ปลูกในวันอังคาร ถ้าจะให้เป็นมงคลยิ่งขึ้นนั้นควรปลูกต้นใบเงิน ใบทอง ใบนาก ไว้บริเวณเดียวกันหรือใกล้กันก็จะดียิ่งนัก การปลูกแบ่งเป็น 2 วิธี 1. การปลูกในกระถางเพื่อประดับภายนอกอาคารบ้านเรือน

Read More »

ชวนชม

ชื่อสามัญ Impala Lily Adenium ชื่อวิทยาศาสตร์ Adenium obesum. ตระกูล APOCYNACEAE ลักษณะทั่วไป ชวนชมเป็นพรรณไม้ยืนต้นอวบน้ำขนาดเล็กลำต้นมีความสูงประมาณ1-3เมตรลำต้นอวบน้ำผิวเปลือกสีเขียวปนขาวผิวเรียบเป็นมัน ลำต้นมียางลำต้นบิดงอไปตามจังหวะแตกกิ่งก้านสาขาน้อยรูปทรงโปร่งใบแตกออกตามปลายของกิ่งก้านใบมนรีปลายใบมนโคนใบสอบเรียว กลางใบมีเส้นสีขาวมองได้ชัด ตัวใบแข็ง ผิวเป็นมันเรียบมีสีเขียวดอกออกตรงปลายยอดของก้านดอกเป็นรูปแตรมีกลีบดอก 5 กลีบ มีสีชมพูโคนกลีบดอกมีฐานรองดอกเป็นแฉกเล็ก ๆ สีเขียว ดอกบานมีความกว้างประมาณ 3-4 เซนติเมตร ยาวประมาณ5 เซนติเมตร การเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นชวนชมไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดการชวนชม นิยมชมชอบ เพราะชวนชมเป็นไม้มงคลนาม และยังทำให้เกิดแสน่ห์แห่งการดึงดูดตา ดูดใจ ชวนมองยิ่งนัก ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นชวนชมไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ปลูกควรปลูกในวันพุธ เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เอาประโยชน์ทั่วไปทางดอกให้ปลูกในวันพุธ การปลูกแบ่งเป็น 2 วิธี 1. การปลูกในกระถางเพื่อประดับภายนอกอาคารบ้านเรือน ใช้กระถางทรงและขนาด 12-18 นิ้ว ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ; ขุยมะพร้าว :    ดินร่วน อัตรา 1 : 1 :

Read More »
rose1

กุหลาบ

ชื่อสามัญ :            Rose ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Rose hybrida Rosa chinensis. ตระกูล :          ROSACEAE ลักษณะทั่วไปของกุหลาบ กุหลาบเป็นพรรณไม้ยืนต้น เป็นพุ่มขนาดเล็ก ลำต้นมีความยาวประมาณ 30-200 เซนติเมตร ลำต้นเตี้ยและสูง มีหนามหรือไม่มีแล้วแต่ชนิดพันธุ์ลำต้นสีเขียวเมื่อแก่จะเป็นสีน้ำตาลแตกกิ่งก้านมารอบต้นใบเป็นใบรวมแตกออกจากกิ่งก้านก้านใบจะมีหูใบติดอยู่ด้วยลักษณะใบโคนใบมนปลายใบแหลมขอบใบมีหยักเล็กน้อยตัวใบนิ่มมีสีเขียวใบจะออกจากก้านใบเป็นคู่ขนาดความกว้างของใบประมาณ 2-4 เซนติเมตรยาวประมาณ35เซนติเมตรดอกเป็นดอกเดี่ยวมีก้านดอกยาวแตกออกจากปลายกิ่งหรือง่ามใบที่กิ่งลักษณะดอกเป็นกลีบเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆประมาณ 4-6 ชั้นดอกมีกลีบ 5-15 กลีบขอบดอกเรียบตรงกลางดอกมีเกสรตัวผู้และตัวเมียอยู่รวมกันดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆดอกบานมีความกว้างประมาณ 2-6 เซนติเมตรลักษณะของลำต้นใบดอกแตกต่างกันไปตามชนิดพันธุ์ การเป็นมงคลของกุหลาบ คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นกุหลาบไว้ประจำบ้านจะทำให้คนในบ้านมีคุณค่าแห่งชีวิตที่สูงเพราะกุหลาบได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีแห่งอุทยาน(Queen of the Garden)เนื่องจากดอกมีรูปร่างสีสรรที่สวยงามนอกจากนี้คนไทยโบราณยังเชื่ออีกว่าบ้านใดปลูกต้นกุหลาบไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความสง่าภาคภูมิเพราะกุหลาบดอกใหญ่ขณะชูช่อบานนั้นดูโดดเด่นเห็นเป็นสง่าแก่บุคคลทั่วไป พันธุ์กุหลาบที่ใช้ปลูกเป็นไม้มงคล 1. พันธุ์กุหลาบสีขาว ได้แก่        – Misty Morn        – Blanche Mallerine        – White Christmas 2. พันธุ์กุหลาบดอกสีเหลือง ได้แก่        – King’s Ransom        – Golden Master Piece 3. พันธกุหลาบุ์ดอกสีแดง ได้แก่        – Christian Dior        – Swarthmore        – Scarlet Knight 4. พันธุ์กุหลาบดอกสีชมพู        –

Read More »
rachanihinon

ราชินีหินอ่อน

ชื่อสามัญ Marble Queen ชื่อวิทยาศาสตร์ Scindapsus aureus. ตระกูล ARACEAE ชื่ออื่น พลูด่าง พลูฝรั่ง ลักษณะทั่วไป ราชินีหินอ่อนเป็นพรรณไม้ที่มีเถาเลื้อยลำต้นมีความยาวประมาณ10-1.5เมตรลำต้นอ่อนอวบน้ำมีสีเขียวและมีรากยึดเกาะออกตามต้น ใบแตกออกตามข้อต้นลักษณะคล้ายใบพลูใบมนป้อมปลายใบแหลมโคนใบบนเว้าเล็กน้อยลักษณะคล้ายรูปหัวใจขนาดใบกว้างประมาณ46เซนติเมตรยาวประมาณ58เซนติเมตรผิวใบเรียบสีเขียวและมีลายประสีขาวหรือเป็นแถบสีขาวนวลคล้ายกับลายหินอ่อน การเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นราชินีหินอ่อนไว้ประจำบ้าน จะทำให้เกิดบารมีที่กว้างใหญ่เพราะ ราชินีหินอ่อนเป็นไม้มงคลนาม นอกจากนี้ต้นราชินีหินอ่อนเป็นพรรณไม้เลื้อยที่แผ่ขยายลำต้นออกไปกว้างไกลและสวยงามแสดงถึงความกว้างใหญ่ของอำนาจและบารมีนั่นเองและยังมีความเชื่ออีกว่าบ้านใดปลูกราชินีหินอ่อนไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความเป็นเสน่ห์แก่บ้านและผู้อาศัยเพราะลักษณะใบของราชินีหินอ่อนมีสีสวยงาม อ่อนนุ่มละเอียดละออคล้ายหินอ่อน ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นราชินีหินอ่อนไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผู้ปลูกควรปลูกในวันอังคาร เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เอาประโยชน์ทั่วไปทางใบให้ปลูกในวันอังคาร การปลูกแบ่งเป็น 2 วิธี 1) การปลูกในกระถางเพื่อใช้ประดับภายในและภายนอกอาคาร   1.1 การปลูกในกระถางทรงสูงขนาด 8-14 นิ้ว ใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก : แกลบผุ ; -ขุยมะพร้าว : ดินร่วน อัตราอย่างละ 1 ส่วนผสม         ดินปลูกเมื่อนำต้นราชินีหินอ่อนไปปลูกในกระถางแล้ว ให้ใช้ไม้หลักที่หุ้ม ด้วยกาบมะพร้าวปักไว้ตรงกลางกระถาง       เพื่อให้ลำต้นเลื้อยและยึดเกาะ   1.2 การปลูกในกระถางแขวนทรงปากแบนหรือ ทรงสูงนาดเล็กก็ได้ขนาดกระถาง 6-8 นิ้ว อัตราส่วนดินปลูกเช่นเดียวกับข้อ 1.1        วิธีนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้ลำต้นห้อยลงมาข้างล่างโดยการแขวนห้อยหรือวางไว้บนวัสดุที่สูงเพื่อให้ลำต้นห้อยลงมาข้างล่างได้อย่าง       สวยงาม

Read More »
morakotdang

มรกตแดง

ชื่อสามัญ Philodendron “Red Emerald” ชื่อวิทยาศาสตร์ Philodendron sp. ตระกูล ARACEAE ลักษณะทั่วไป มรกตแดงเป็นพรรณไม้เลื้อย ลำต้นมีความยาว 15-20 เมตร ลำต้นกลม มีสีแดงเป็นมัน ลักษณะลำต้นเป็นข้อ คล้ายกับต้นพลูด่าง แต่ลำต้นจะโตและแข็งแรงกว่า ซึ่งมีข้อประกอบด้วยก้านใบยาวประมาณ35นิ้วใบใหญ่เป็นมันปลายใบแหลมขอบใบเปนคลื่นใหญ่พื้นใบมีสีเขียวอมแดงกลางใบมีเส้นใบเห็นได้ชัดขนาดใบกว้างประมาณ46นิ้วยาวประมาณ812นิ้วลักษณะใบใหญ่สวยงามมากกล้ายกับบอน การเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นมรกตแดงไว้ประจำบ้านจะทำให้มีคุณค่าสูงเพราะมรกตเปรียบเสมือนแก้วซึ่งเป็นแก้วที่มีสีเขียวจัดอยู่ในพวกนพรัตน์ 9 อย่าง ได้แก่เพชรทับทิมมรกตบุษราคัมโกเมนนิลจินดาเพทายไพทูรย์ดังนั้นจึงถือว่าเป็นของสองที่มีค่า นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่ายังทำให้เกิดแรงดึงดูดตาดูดใจแก่บุคคลทั่วไป เพราะใบมีสีเขียวอมแดงมีเสน่ห์แรงแก่ผู้พบเห็น และยังเป็นไม้มงคลนามอีกด้วย ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นมรกตแดงไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผู้ปลูกควรปลูกในวันอังคาร เพราะโบราณถือว่าการปลูกต้นไม้เอาประโยชน์ทางใบทั่วไปให้ปลูกในวันอังคาร การปลูก นิยม ปลูกเป็นไม้กระถางประดับทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารได้ดีควรใช้กระถางทรงสูงขนาด 10-16 นิ้วใช้ปุ๋ยคอก : ขุยมะพร้าว : ดินร่วน อัตราอย่างละ 1 ส่วน ผสมดินปลูก แล้วใช้ไม้หลักปักไว้กลางกระถางเพื่อให้เป็นที่ยึดเกาะของรากและเลื้อยไปตามหลัก ไม้หลักที่ใช้ควรเป็นไม้หลักหุ้มด้วยกาบมะพร้าวเพราะมีความนุ่มและชุ่มชื้นรากสามารยึดเกาะได้ดีการเปลี่ยนกระถางแล้วแต่ขนาดของทรงพุ่มทั้งนี้ก็เพราะการขยายตัวของรากแน่นเกินไปและเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวนควรปลูกให้ยึดเกาะกับต้นไม้ใหญ่หรือไม้หลักที่แข็งแรง เพราะเป็นไม้ที่มีเถาเลื้อยโตและแข็งแรงมาก ซึ่งวิธีปลูกคล้ายกับการปลูกพลูด่าง การดูแลรักษา แสง                           ต้องการแสงน้อย หรือแสงรำไร น้ำ                             ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง

Read More »
bou1

บัว

ชื่อสามัญ                       Water Lily ชื่อวิทยาศาสตร์                Nymphaea lotus Linn.วงค์                             NYMPHAEACEAE ลักษณะทั่วไป บัวเป็นพรรณไม้น้ำประเภทพืชล้มลุก มีลำต้นและหัวอยู่ในดิน ใต้น้ำการเจริญชูก้านใบและดอกขึ้นมาบนผิวน้ำ ใบมีลักษณะกลมกว้างใหญ่ ผิวใบเรียบ มีสีเขียวหรือน้ำตาลอ่อน ดอกเป็นกลีบซ้อนกันหลายขั้น ลักษณะดอกคล้ายรูปกรวย เวลาบานคล้ายกับร่ม ดอกมีสีขาว ชมพู เหลือง ผลคือส่วนที่อยู่ตรงกลางดอก ซึ่งมีเมล็ดประกอบอยู่ภายในจำนวนมาก ลักษณะขนาดสีสรร ของใบและดอกขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ การเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นบัวไว้ปรจำบ้าน จะทำให้เกิดความบริสุทธิ์ ความเบิกบาน เพราะการเปรียบเทียบดอกบัวที่ชูดอกพ้นจากผิวน้ำว่า เป็นผู้ที่หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง เป็นผู้ตื่น ผู้รู้ ผู้เบิกบาน นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่าช่วยทำให้เกิดความห่วงใยความผูกพันธ์ของคนในครอบครัว เพราะสายใยบัวคือ ความห่วงใย ความผูกพันธ์ ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นบัวไว้ทางทิศตะวันตก ผู้ปลูกควรเป็นผู้ที่เกิดในปีจอ เพราะต้นบัวเป็นต้นไม้ประจำปีจอ นอกจากนี้หากผู้อาศัยในบ้านเกิดในปีจอด้วยแล้วก็จะเป็นมงคลยิ่งขึ้น และถ้าจะให้ดีผู้ปลูกควรปลูกในวันพุธ เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาประโยชน์ทางดอกให้ปลูกในวันพุธ การปลูก วิธีที่นิยมปลูกมี 2 วิธี คือ 1.) การปลูกในปลูกในสระหรือบ่อ  1.1 สระขนาดใหญ หรือเรียกว่าการทำนาบัว ใช้พื้นที่ขนาด

Read More »
tumaruksa

เฮลิโคเนีย หรือ ธรรมรักษา

ชื่อสามัญ                             Heliconia ชื่อวิทยาศาสตร์                   Heliconia spp. วงค์                                     HELICONIACEAE, MUSACEAE ชื่ออื่น                                  ก้ามกุ้ง สร้อยกัทลี ลักษณะทั่วไป เฮลิโคเนีย ธรรมรักษาหรือ เป็นพรรณไม้ล้มลุก อวบน้ำ มีลำต้นใต้ดิน เรียกว่า เหง้า ลักษณะคล้ายกับกล้วย ลำต้นมีความสูงประมาณ 1 – 2 เมตร การเจริญเติบโตจะแตกหน่อออกมาเป็นกอ ใบเรียงตัวสลับกัน ลักษณะของใบคล้ายใบกล้วยหรือพุทธรักษา มีสีเขียว ผิวเรียบเป็นมัน ขนาดของใบขึ้นกับชนิดของพันธุ์ ออกดอกเป็นช่อตรงส่วนยอดของลำต้น ลักษาณะช่อดอกตั้งและห้อยลง แล้วแต่ชนิดพันธุ์ ในแต่ละช่อดอกมี 4 – 8 ดอก ดอกมีสีส้ม สีแดง เหลือง และชมพู ผลคือส่วนของดอกเมื่อแก่ก็จะกลายเป็นเมล็ด การเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นธรรมรักษาไว้ประจำบ้าน จะช่วยคุ้มครองและรักษา ให้เกิดความสงบสุขแก่บ้านและผู้อาศัย เพราะธรรมรักษาเป็นไม้มงคลนาม นอกจากนี้ยังได้นำดอกของธรรมรักษา มาประกอบในพิธีบูชาพระได้เป็นอย่างดีอีกด้วย เพราะ ธรรมรักษา หรือ ธรรมะ คือการักษาในสิ่งที่ดีงาม มีคุณธรรมซึ่งควรเคารพและบูชา

Read More »