สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

หมากเหลือง

ชื่อสามัญ Yallow palm

ชื่อวิทยาศาสตร์ Chrysalidocarpus lutescens.

ตระกูล PALMAE

ถิ่นกำเนิด มาดากัสก้า


ลักษณะทั่วไป

หมากเหลืองเป็นปาล์มที่มีหน่อเป็นกอขึ้นรวมกัน กอหนึ่งจะมีประมาณ 6 – 12 ต้น สูงประมาณ 25 – 30 ฟุต
ลำต้นมีข้อปล้องโค้งออกจากโคนกอ แลดูสวยงามยิ่ง ใบเป็นใบรูปขนนก ทางใบยาว 6 – 8 ฟุต กาบใบจะ
ห่อหุ้มลำต้นไว้ หมากเหลืองเป็นปาล์มที่ได้รับความนิยม นำมาตกแต่งประดับประดาตามสถานที่เป็นอย่าง
มาก เพราะความสวยงามและมีรูปร่างที่ไม่เล็กและก็ไม่ใหญ่จนเกินไป

หมากที่ได้รับความนิยมปลูก

1.หมากแดง

2.หมากเขียว

3.หมากนวล

การดูแลรักษา

แสง                          ชอบแสงแดด ควรปลูกในที่โล่ง กลางแจ้ง

น้ำ                             ในระยะกำลังเจริญเติบโตควรรดน้ำทุกวัน

ดิน                            ควรเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียวที่มีอินทรีย์วัตถุพอสมควร

ปุ๋ย                            ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ปีละ 2 ครั้ง

การขยายพันธ์          โดยการเพาะเมล็ด แยกหน่อ

โรคและแมลง           ไม่ค่อยพบโรคที่ทำความเสียหาย จะมีปัญหาก็แต่แมลงเท่านั้น ได้แก่ หนอนปลอก หนอนเจาะลำต้น

การป้องกันกำจัด     ใช้ไซกอนอัตรา 20 กรัมผสมน้ำ 20 ลิตร รดให้ทั่วบริเวณโคนต้น